Az Európai Unió egyik előnye a határon átnyúló szolgáltatások lehetősége. Ma már szinte semmi akadálya nincs annak, hogy akár interneten keresztül vásároljuk, akár olyan kerekedőtől, melynek a székhelye más uniós tagállamban van. - mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Az európai fizetési meghagyás eljárása az erre rendszeresített papíralapú formanyomtatványon keresztül terjeszthető elő. Magyarországon ezt az eljárást is közjegyző bonyolítja le. Ennek akkor van létjogosultsága, amikor a jogosultnak úgynevezett lejárt követelése van egy olyan személlyel vagy céggel szemben, melynek a lakó-, vagy tartózkodási helye, illetve székhelye az Európai Unió valamely tagállamában van.

A nyomtatványt – ha az eljárás Magyarországon kerül megindításra – magyar nyelven kell kitölteni, azonban célszerű azon a nyelven is fordítást készíteni, melyet maga a kötelezett is használ.

Ha a kérelem megfelel az előírt követelményeknek, valamint az eljárás díját a kérelmet előterjesztő fél megfizette, akkor a közjegyző a kötelezett részére, postai úton megküldi a fizetési meghagyást. Ha a kötelezett vitatja az előterjesztett követelést, akkor írásban szükséges ellentmondania.

Ebben az esetben az eljárás perré alakul és az elszámolási jogvitát a bíróság fogja elbírálni. A közjegyző ebben az esetben a rendelkezésére álló iratanyagot – főszabály szerint - meg fogja küldeni a jogosult által megjelölt bíróság részére.

Ha a kötelezett nem mond ellent a követelésnek, vagy határidőt mulaszt, akkor a közjegyző meg fogja állapítani, hogy az európai fizetési meghagyás – az abban foglalt tartalommal – jogerőssé és végrehajthatóvá vált.

Ebben az esetben végrehajtási eljárás kezdeményezhető, abban a tagállamban, melyben a kötelezett lakó-, vagy tartózkodási hellyel, illetve székhellyel rendelkezik. A végrehajtási eljárást az érintett tagállam szabályai szerint kell majd lefolytatni.

Mivel ebben az esetben határon átnyúló eljárásról van szó, ezért az eljárások, főleg a végrehajtás kimenetele is bizonytalan. Ugyanakkor a lehetőség az ilyen esetekben is megvan arra, hogy valamely követelés nem teljesítése ne maradjon következmények nélkül – hangsúlyozták.