Dr. Kozma Ákos

Dr. Kozma Ákosnak, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közölte: az ENSZ 1948. december 10-én fogadta el Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, e napot pedig 1950 óta az emberi jogok napjaként ünnepelik világszerte. E nap ma is egy korszakhatárt jelez, a 2019-ben immár 71 éves nyilatkozat sok tekintetben úttörő jelentőségű volt a modern kori történelemben. A nyilatkozat egy olyan közös eszmény, amelyet minden nemzetnek el kellene érnie, szem előtt kellene tartania.

A nemzetek feladata akkor is és most is az,hogy a nyilatkozatban – és az azt követő nagy emberi jogi egyezményekben – foglalt jogok és szabadságok tiszteletben tartását a nevelés és az oktatás útján biztosítsa. A nyilatkozat szerint ugyanis az oktatás és nevelés egyik fő célja az emberi személyiség teljes kibontakoztatása, az emberi jogok tiszteletben tartásának megerősítése.

A nyilatkozat és az erre épülő emberi jogi gondolkodás, szemlélet azt üzeni ma is mindenkinek, hogy nem létezhetnek jogok jogismeret és felelősségvállalás nélkül. Egyéni felelősségvállalás pedig nem létezhet a méltóság és autonómia tisztelete, a bizalom és a megtartó közösségek nélkül. Látható, hogy az emberi jogok léte és érvényessége a kisebb és nagyobb közösségeken múlik, főként a példamutatáson, a személyes szerepvállaláson, hitelességen, formálódó jó gyakorlatokon – emelte ki.

Az, hogy ténylegesen érvényesülnek-e, illetve hogy hogyan érvényesülnek az emberi jogok a hétköznapokban, az iskolában, az óvodában, a munkahelyeken és otthon dől el. A méltóság tisztelete, a tolerancia, az odafigyelés, a másik véleményének meghallgatása, az autonóm és kritikus gondolkodás segítése a hétköznapi jogvédelem. Ha mindenki, a felnőttek és gyermekek is ismerik a jogaikat, azok valós tartalmát és határait, akkor ez magában hordozza mások jogainak a tiszteletét is.

Hangsúlyozta: a magyar ombudsman jogvédő intézmény a hét minden napján, nem csak ünnepnapokon. Feladata, hogy a közhatalom működését, a polgárok által jelzett alapjogi jogsértéseket vizsgálja. A nyilvánosság erejével, a pártpolitikai, aktuálpolitikai zörejeket kiszűrve, alapjogi frekvencián fel kell hangosítania ezeket a problémákat, lehetséges megoldásukat. A visszásságokkal szembenézve, különösen a sérülékeny csoportok jogainak védelmében ajánlást tehet, párbeszédet indíthat.

Justitia Regnorum Fundamentum-díjak

Az emberi jogok keretei között zajló párbeszéd, a közösség és a kitartó és bátor példamutatás szerepe volt a meghatározó az alapvető jogok biztosa és helyettesei által a világnap alkalmával átadott 2019-es Justitia Regnorum Fundamentum-díjak odaítélésénél is. 2019 három díjazottja esetében közös, hogy az általuk képviselt közösséggel együtt kapták az elismerést. Juhász-Laczik Albin, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója mellett az iskola és a bencés közösség példaértékű gyermekjogi programja érdemelte ki a díjat. Hasonlóan Hollerné Racskó Erzsébet jelenlegi elnök személyében az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének közösségépítő szakmai munkáját díjazták. Farkas István társelnök révén pedig a Magyar Természetvédők Szövetségének több évtizedes kimagasló tevékenysége részesült elismerésben.