A Kúria egy társasház által indított szavatossági perben mutatott rá arra, hogy a bírói gyakorlat elismeri a társasház perbeli jogképességét azokban a perekben, amelyeket új épület közös tulajdonban álló részeinek jótállási kötelezettség alá eső, illetőleg szavatossági igénnyel orvosolható hibái miatt indít (EBH 2008.1783. BH 2008.272.).

A szerződés hibás teljesítéséből eredő szavatossági, jótállási és kártérítési igények érvényesítésére a Ptk. 305. § (1) bekezdése értelmében a jogviszony alanyai jogosultak, ezt az alaptételt társasházak esetében azonban a Tht. 3. § (1) bekezdésével összhangban kell értelmezni. E jogszabályi rendelkezés alapján a közös tulajdonban lévő ingatlanrészek fenntartása, megóvása, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának biztosítása a társasház feladata.

Ezért a társasház megalapítását követően a fenti körben a társasház rendelkezik perlési joggal, még akkor is, ha az utóbb közös tulajdonba került épületrészekkel kapcsolatos jogviszony a társasház alapítását megelőzően keletkezett.