Az Alaptörvény hatodik módosítására Jeney Orsolya, az Amnesty International Magyarország igazgatója így reagált:

„Az elfogadott Alaptörvény és a hozzá kapcsolódó törvénymódosítások nagyon aggasztóak, mivel a homályosan és túlságosan széleskörűen meghatározott „terrorvészhelyzet” nevében elsöprő hatalmat adnak a végrehajtó hatalom kezébe. Más országok esetében láthattuk, hogy a nem eléggé körülhatároltan definiált terrorellenes törvények hogyan vezethetnek a hatalommal való visszaéléshez, és hogyan használhatják a kormányok a politikai ellenvélemények és tiltakozások elhallgattatására azokat.

Az Amnesty International felszólítja a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróságot, hogy éljenek törvény adta lehetőségeikkel és gátolják meg a törvénycsomag hatályba lépését.”

Az intézkedéscsomag jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására vár, aki várhatóan nemsokára aláírja és elküldi azt a köztársasági elnöknek.

Az Amnesty International a kezdetektől fogva kritizálja az Alaptörvény és a hozzá kapcsolódó törvények módosítását, mert a hatodik módosítás és a kapcsolódó törvénycsomag annyira tágan értelmezhető és homályos, hogy nem felel meg a nemzetközi emberi jogi előírásoknak, többek között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és az Emberi Jogok Európai Egyezménye által előírt szigorú feltételeknek, sem magát a különleges jogrend kihirdetését illetően, sem az ennek értelmében bevezetett konkrét intézkedések tekintetében, amelyek lehetőséget adnak a gyülekezési jog, a magánélethez való jog és a szabad mozgáshoz való jog jelentős korlátozására. Az Amnesty International aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ilyen mértékű, ilyen kevéssé korlátozott átfogó hatalmat a kormány önkényesen arra használhatja, hogy többek között politikai ellenfelei, a jogvédők, emberi jogi, környezetvédő, LMBTI és más aktivisták, valamint faji, etnikai és vallási kisebbségek ellen lépjen fel.

Az államoknak kötelességük megvédeni területükön az embereket az életüket fenyegető veszélyektől. A nemzetközi emberi jogi előírások azonban egyértelmű kritériumokat és korlátokat fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy meddig mehetnek el a kormányok. A nem pontosan körülhatárolt törvények lehetőséget adnak az önkényes jogalkalmazásra és a visszaélésekre.