Internetes honlapján közzétett közleményében a MABIE ezzel összefüggésben a következőkre hívja fel a figyelmet:

Súlyosan veszélyezteti a bírói függetlenséget, ha bírót egy konkrét ügyben hozott határozata miatt igazgatási vezetője részéről retorzió érheti, mert ez ellentétes az Alaptörvényben és az Európai Unió alapokmányaiban lefektetett jogállamisági kritériumokkal.

Hangsúlyozza a MABIE azt is, hogy

a fegyelmi eljárás kezdeményezésének ténye – az eljárás végkimenetelétől függetlenül - önmagában is veszélyezteti a bírói függetlenséget. Ezzel ugyanis valamennyi bírónak azt üzeni, hogy egyedi ügyben hozott döntéseinek – azok jogszerűségétől függetlenül – fegyelmi eljárás lehet a következménye.

A MABIE határozott álláspontja, hogy

az ilyen bírósági vezetői magatartás a bíróságok és a bírák függetlenségébe vetett közbizalmat alapjaiban ingatja meg, mely megengedhetetlen és nem maradhat következmény nélkül.