A MÜK elnöke az ATV Egyenes beszéd c. műsorában újságírói kérdésekre válaszolva, egyebek mellett azt mondta: nyilvánvaló tény, hogy a bíró hazánkban is a törvényeknek van alávetve. Ha az angolszász világra gondolunk, ahol több évszázados hagyománya van a precedensjognak, senkiben nem vetődik föl, hogy az Egyesült Királyság vagy az Amerikai Egyesült Államok bármely ítélkező bírájának függetlensége emiatt veszélyben lenne.

Ezekben az országokban a valódi precedensjog van gyakorlatban. Ezen az értendő, hogy bármely bíróság adott ügyben hozott döntése meghatározó lehet a majdani, jövőbeli bírósági döntésekre.

A magyarországi tervek szerint - amit dr. Varga Judit miniszter azt bejelentette a XII. Magyar Ügyvédek Napján meghívott előadóként, november 23-án - a legmagasabb szintű bíróságnak, a Kúriának egy korábbi ügyben hozott döntése számíthat majd precedensül.

A bírói eljárásban akkor kell igazán függetlennek lennie a bírónak,amikor az adott tárgyalt ügyben meg kell állapítania, hogy mi történt a múltban. Ennek megállapítása után a törvény már kijelöli, hogy az ügyet hogyan kell értékelni. Ezen új tervezet elfogadása esetén a törvény kiegészül azzal, hogy a Kúriának egy hasonló tényállás mellett hozott döntését kell majd figyelembe venni, mint precedenst.

A továbbiakban a MÜK elnöke a törvénytervezet elemzése során beszélt az ügyvédeket esetlegsen érintő következményekről, a tervezett jogegységi tanács szerepéről és arról is említést tett - anélkül, hogy ezekről részletesebb elemzésbe bocsátkozott volna -, hogy a törvényjavaslatban "bizony van néhány furcsaság is".

Az interjú eredetiben ide kattintva nézhető meg.