Dr. Oltai Judit Zsófia

Közleményében a MABIE beszámolt: a találkozón az OBH részéről ismertették a 2019. évi személyi megtakarítás összegét és vázolták a ruhapénz összegére és a jutalom elosztására vonatkozó elképzeléseiket.

Dr. Oltai Judit Zsófia, a MABIE elnöke a jutalom intézményen belüli elosztásának szempontrendszere körében a magas színvonalú, ítélkező bírói tevékenység elismerésének hangsúlyosabbá tételét és az egyes többlet-teljesítmények kétszeri (és többszöri) értékelésének kizárására vonatkozó iránymutatás beillesztését tartotta szükségesnek.

Előbbi révén az egész évben magas szakmai színvonalon végzett ítélkező tevékenység jutalmazását szorgalmazza, míg utóbbi azt célozza, hogy az igazgatási feladatokat ellátókat, az intézményi munkacsoportban résztvevőket és az egyéb többletfeladatot végzőket csak akkor részesítsék ezért a munkáért jutalomban, ha azért sem díjazásban, sem tárgyalási kedvezményben nem részesültek.

A MABIE elnöke üdvözölte a bírósági dolgozók többlet-juttatásban részesítését, azonban továbbra is a bírói illetmény mielőbbi és drasztikus emelését tartja szükségesnek – írták.