A XXI. századi Ügyvédségért csoport ténybeli és jogi indokaik ide kattintva olvashatók.

A BÜK szerint - miként arra BÜK elektronikus hírlevele hivatkozik - a jogi okfejtés hibás. A hivatalos állásponttól függetlenül a körlevélre spontán reakcióként dr. Hidasi Gábor ügyvéd válaszolt, amit engedélyével a BÜK hírlevele közzé is tett (a levelet lásd az alábbiakban).

Kedves Kollégák!

Olvastam Gyors Összefoglalótokat, amit elfoglalt embereknek szántatok. Elfoglalt vagyok, ezért címzettnek éreztem magam. Elolvastam, és - megértéseteket remélve - elszántam magam arra, hogy egy még gyorsabb összefoglalót írok arról, hogy milyen jó lenne, ha működési zavaraink megoldására nem a bírói kart hívnánk segítségül.

Összefoglalótok leadjében az áll, hogy "A 2017. május 3-ára és 12-ére összehívott kamarai közgyűlés összehívása nem szabályos, ezért a közgyűlésekről már most lehet tudni, hogy érvénytelenek lesznek."

Mindenekelőtt felhívom a figyelmeteket arra, hogy a Közgyűlés egy kamarai szerv, és jogunk nem ismeri a szervek érvénytelenségét. Akkor sem, ha netán szabálytalanul (jogellenesen) hívják össze őket.

A szabálytalan összehívásnak a meghozott határozatok érvénytelensége valóban lehet a jogkövetkezménye. Ez a jogkövetkezmény azonban csak akkor áll be, ha a Kamara tagja a Fővárosi Törvényszékhez fordul. Bebizonyítja, hogy az összehívás jog- vagy alapszabály ellenes volt, avagy a határozat erre tekintet nélkül is jog- vagy alapszabályt sért, a Törvényszék pedig jogerős ítéletet hoz az érvénytelenségről. A joghatás tehát tőlünk függ.

Nem helyes még meg sem hozott határozatok megtámadását kilátásba helyezni. A meg sem hozott határozatról ugyanis legfeljebb annyit lehet tudni, hogy azt a közgyűlést, ami elfogadná, miként hívták össze. Azt azonban nem, hogy tartalmi értelemben sért-e jog- vagy alapszabályt, és ha netán igen, sérti-e a tagság érdekeit. A meg nem hozott határozat megtámadása mindezért egy Kamara elleni presztízsper beharangozása, ami visszatetsző, de nem csak ezért kell elkerülni, hanem azért is, mert mint írjátok, ügyvédek vagyunk. Ez pedig azzal jár, hogy a jog fegyverét másokért és magunkért csak érdekvédelmi célból használjuk, önmagunk ellen tehát nem.

A "majd én megmutatom" perek legfeljebb arra jók, hogy ilyen-olyan nyilvánosság előtt lejárassák a Kamarát. A bírói kart is a nyilvánosság körébe sorolom, mert a belső ügyeinkben mindent nyilvánosságnak tartok, ami nem a tagságunk.

A nyilvánosság nem foglalkozik a személyes felelősséggel. Ő csak azt észleli, hogy az ügyvédek már megint háborúznak. Még saját kamarájuk törvényes működését sem képesek elérni. Hallva az ügyfelek korábbi esetek utáni reakcióit, ez is alkalmas lehet arra, hogy az ügyvédség elveszítse a közbizalmat, az emberek ügyvédi minőségbe vetett bizalmát.

Mindezzel azt akarom mondani, hogy a vélt vagy valós szabálytalanságokat ott tárjuk fel, és ott vitassuk meg, ahol orvosolni is tudjuk. Szerintem az elmúlt idők tapasztalata, hogy erre az igazságszolgáltatás akkor sem alkalmas, ha egyébként törvényes eszköz.

Üdvözlettel, Hidasi Gábor

A soron következő közgyűlés (döntéshozó közgyűlés május 12., délelőtt 10 óra!) anyagait március 16. és április 11. között a BÜK elhelyezte honlapján, az ismert helyeken, és külön elektronikus levélben is mindenkinek kiküldték a kamaránál bejelentett e-mail címére - olvasható a BÜK lelektronikus hírlevelében..