Mint közleményükben írták: a MABIE elismeri és megköszöni a kormány tagjainak a bírói illetmények rendezése érdekében tett erőfeszítéseit, a választmány tagjai azonban úgy vélekednek, hogy a 2017. január 1-vel bekövetkező további 5 %-os illetményalap emelés sem képes orvosolni az elmúlt évtized 42 %-os reálbér csökkenését.

A gazdaság teljesítőképességének fokozatos növekedése mellett a közszféra szinte minden szegmensében jelentős béremelésre került sor, ami miatt a bírói érdekképviseleti szervezet érthetetlennek tartja az igazságszolgáltatással szembeni negatív diszkriminációt. Különösen annak tükrében, hogy a bírói hivatáshoz méltatlan anyagi megbecsülés ellenére a magyar igazságszolgáltatás nemzetközi összehasonlításban is egyre jobb teljesítményt nyújt.

Emlékeztettek: a MABIE már többször felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy a jelenlegi bérek nem alkalmasak a legfelkészültebb és legalkalmasabb jogászok megszerzésére, megtartására, ugyanakkor súlyosan veszélyeztetik a bírák anyagi függetlenségét, a bírósági szervezet integritását.

Elgondolkodtató az is, hogy a bírák munkáját segítő mintegy 8000 igazságügyi alkalmazottból 2000 dolgozó az említett illetményemelésből egyáltalán nem részesül, jövedelmük csak az életpályapótlékkal éri el a minimálbért, ami az igazságszolgáltatás működését is veszélyeztető csoportos elvándorlást eredményezhet. A döntéshozók ugyanakkor példa nélküli módon az igazságügyi (ügyészségi) alkalmazottak bérét a 2016. december 31-i szinten befagyasztanák.

Bár a bírói érdekképviselet eszköztára nem olyan gazdag, mint más munkavállalói érdekképviseleti szerveké, azonban alapszabályában megfogalmazott kötelességének eleget téve jogállami eszközökkel tovább küzd a jogállami bírói és bírósági alkalmazotti bérek eléréséért – írták.