Az ügyvédi pro bono tevékenységgel kapcsolatos fontosabb korábbi közleményeink:

Az Ügyvédek a Közjóért - Magyar Pro Bono Díjat a PILnet a Magyar Ügyvédi Kamarával (MÜK) közösen alapította 2011-ben. A MÜK a PILnet-tel együtt minden évben pro bono díjat ad ki egy egyéni ügyvédnek és egy ügyvédi irodának az országos kamara szokásosan november végi rendezvényén, a Magyar Ügyvédek Napján.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jogi képviselethez juthassanak az erre rászorulók

Dr. Tóth M. Gábor

A hazai Pro bono ügyvédi napon, október 22-én a fővárosi ügyvédség köréből többen lehetőséget kínálnak ügyek rendezésére azoknak, akiknek függőben lévő peres ügye van és nem biztosított a jogi képviseletük. Azokat is várja, akiknek tanácsadásra van szükségük kisebb tételű jogvitákban - nyilatkozta az Ügyvédfórum.hu-nak dr. Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke.

A mindennapokban sokszor egy határozat értelmezése is kihívást jelent, így rendszerint a jogorvoslati beadvány megfogalmazása is elmarad. A pro bono tanácsadás céljai között szerepel, hogy segítse a jogkeresőket kérdéseik tudatos, értő megfogalmazásában és arra megfelelő válaszokat kapjanak - hangsúlyozta az elnök

A BÜK épületében és bizonyos ügyvédi irodákban i 2019. október 22-én 8-17 óra között várják a konzultációra érkezőket. Az eseményre előzetesen 400 fő regisztrációjára van lehetőség. Az érdeklődők a http://bpugyvedikamara.hu/probono-nap weboldalon keresztül jelentkezhetnek.

Kiemelt területek: polgári és cégjog, családjog, társasház és ingatlanjog, valamint büntetőjog - adott tájékoztatást dr. Tóth M. Gábor.

A részletekről szólva elmondta:

a konzultációk mintegy húsz perces időtartamban zajlanak, ez idő alatt a konkrét eset vázolása, az egyszerűbb kérdések helyben megválaszolása lehetséges, az összetettebb ügyek természetesen hosszabb munkafolyamatot igényelnek. Ennek módjáról a regisztráció után bővebb, informatív levelet kapnak a jelentkezők, valamint a helyszíni konzultáción megbeszélik potenciális pro bono ügyvédeikkel a további lépéseket.

Segítség nélkül senki nem marad - tette hozzá.

A pro bono tanácsadás megszervezésével és az ügy felkarolásával a kamara megteremti a kereteit annak, hogy minél szélesebb körben jogi képviselethez juthassanak az erre rászorulók, az októberi esemény népszerűsítésével pedig közelebb hozza az ügyvédi tevékenységhez az embereket, hiszen a jogi tanácsadás egyik legfontosabb eleme az ügyfél és ügyvéd közötti bizalmi kapcsolat kialakítása és fenntartása.

A jelentkezési lehetőség már mindenki előtt nyitva áll. Az október 22-i konzultációkon elhivatott ügyvédek várják, hogy segítsenek kitalálni a jogi útvesztőkből - hangsúlyozta nyilatkozatában dr. Tóth M. Gábor, a BÜK elnöke.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

És most felidézünk néhány fontosabb információt, amit már korábban is (augusztus végén) olvasóink figyelmébe ajánlottunk.

Amit jó (előre) tudni

Dr. Hidasi Gábor

Az ügyvédi pro bono tevékenység (értsd: szívességi ügyvitel) mig egyfelől a hivatásrend egyik legszebb, morális alapokon nyugvó, önzetlen segítőkészségből fakadó aktusa, másfelől meglehetősen bonyolult adminisztrációt igénylő jogintézmény. A háttérinformációkba betekintés érdekében dr. Hidasi Gábor budapesti ügyvédtől, aki maga is gyakorolja pro bono tevékenységet.

A pro bono ügyvédi tevékenység lehet közérdekű és magánérdekű. Az, hogy a fogadó (kedvezményezett) közérdekű tevékenységet végez, a számára jogi szolgáltatást nyújtó ügyvéd tevékenységét még nem teszi közérdekűvé.

Ami az adózást illeti, ez a tevékenység a szívességi ügyvitel kategóriája akkor is, ha közérdekű pro bono tevékenységről van szó. A szívességi ügyvitelnek csak akkor van adóvonzata, ha színlelten szívességi, azaz adómegkerülésre irányul. Ha a törvényes és bizonyított pro bono (szívességi) tevékenységre kerül sor, díj hiányában ezt terhelő adó sincs, és az e tevékenységgel kapcsolatos kiadások elszámolhatók költségként az ügyvédnél. A kedvezményezett (fogadó) helyett fizetett készkiadások a fogadónál bevételként (ingyenes juttatásként) adóznak.

A közérdekű és a nem közérdekű szívességi ügyvitelnél is szükséges ügyvédi megbízási szerződés (legjobb írásban, mert a szívességi elem bizonyítása az ügyvédet terheli a NAV irányában is). A szívességi megbízásban a munkadíjmentesség evidencia, de a költségviselésről pontos megállapodás szükséges, ideértve azt az esetet is, ha a megbízó a költségek viselése alól is mentesül, azaz ezt a megbízott ügyvéd viseli. Pontosan meg kell határozni az ügyvéd által vállalt költségtételeket, összeg és jogcím szerint is. Ha az előbbi előre nem határozható meg, legalább a jogcímet meg kell határozni (pl. illeték, szakértői díj, fordítási költség, stb.)

Önmagában az az ügyvédi megbízás – még ha közérdekű célból kötik is –, amelyben a megbízási díjhoz az van írva, hogy ’0’ vagy egyszerűen üresen hagyják, illetve áthúzzák, nem pro bono és nem szívességi, akár közérdekű, akár nem. A megbízásból egészen egyértelműen, szövegszerűen ki kell derülnie, hogy szívességi ügyvitelre kötelezi az ügyvédet, azaz a tevékenységéért díjazásra nem tarthat igényt. Annak is ki kell derülnie, hogy közérdekű szívességi ügyvitel vagy magánérdekű.

A pro bono, illetve szívességi ügyvitel lényegében az ügyvédi jogi szolgáltatás ajándékozása (ingyenes juttatása), de éppen úgy, mint a hagyományos ajándékozás esetében, a szolgáltatás nyújtására kötelezi az ügyvédet, azaz az ügyvéd nem hivatkozhat arra, hogy azért nem vagy nem a megfelelő mennyiségben és minőségben teljesít, mert a megbízás ingyenes. A pro bono megbízás éppen olyan felelősséggel jár, mint a hagyományos, díjköteles. A kárfelelősség csak azÜttv-szabályai szerint korlátozható a megbízásban, kivéve a közérdekű pro bono megbízást, mert arra vonatkozóan – eltérő megállapodás hiányában - a 2005. évi LXXXVIII. tv. kárfelelősségi rendszere érvényesül.

Pro bono webinárium - a PILnet szervezésében

A PILnet Alapítvány pro bono ügyvédi programja olyan ingyenes, gyakorlati ismereteket nyújtó webinárium-sorozatot is indít, amelyet szakértő ügyvédi irodák és vállalati jogászok a civil szervezetek igényeinek megfelelően alakítottak ki.

Egyre bonyolultabb uniós és hazai jogszabályokra támaszkodó világunkban fontos, hogy a civil szervezetek munkatársai naprakészek legyenek. 2019 őszén a PILnet Alapítvány pro bono ügyvédi programja olyan ingyenes, gyakorlati ismereteket nyújtó webinárium-sorozatot indít, amelyet szakértő ügyvédi irodák és vállalati jogászok a civil szervezetek igényeinek megfelelően alakítottak ki.

Vezető hazai ügyvédi irodák, nagyvállalatok és pénzintézetek compliance szakértői elhatározták, hogy szakértelmük legjavát megosztják a hazai civil szektor szereplőivel. E kísérleti projekt keretében a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, társadalmi vállakozások) megismerhetik és alkalmazhatják mindennapi műköédsük során az üzleti szektorban alkalmazott compliance jó gyakorlatokat. A szakértők célja, hogy kezdeményezésükkel elősegítsék a civil szervezetek átláthatóbb és hatékonyabb, működését, illetve közvetve támogassák a szervezeteket abban, hogy társadalmi küldetésüknek megfelelve eredményesen működhessenek. A projektben felhasznált eszközök az alábbiak: interjúk, képzések, útmutatók, önellenőrzők, és tervezési segédletek. Az együttműködést a PILnet Alapítvány Magyar Pro Bono Központja koordinálja.

Partnerek: BNP Paribas, Ormai és Társa CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, Dentons LLP, Jalsovszky, Zempléni ügyvédi irodák és vállalatok magyar jogász és ügyvéd munkatársai.

További információ kérhető a következő email címen: tbarabas@pilnet.org
Tovább a Compliance Híd oldalára a leíráshoz!
Jelentkezés
itt.

Kitekintő

És hogy miként működik a pro bono ügyvédi tevékenység a világ másik részén, íme itt van egy példa.