A PILnet magyar honlapja ide kattintva érhető el.

Amit jó (előre) tudni

Dr. Hidasi Gábor

Az ügyvédi pro bono tevékenység (értsd: szívességi ügyvitel) mig egyfelől a hivatásrend egyik legszebb, morális alapokon nyugvó, önzetlen segítőkészségből fakadó aktusa, másfelől meglehetősen bonyolult adminisztrációt igénylő jogintézmény. A háttérinformációkba betekintés érdekében dr. Hidasi Gábor budapesti ügyvédtől, a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottságánakelnökétől, a BÜK korábbi oktatási bizottságának elnökétől kértünk segítséget, aki maga is gyakorolja pro bono tevékenységet.

A pro bono ügyvédi tevékenység lehet közérdekű és magánérdekű. Az, hogy a fogadó (kedvezményezett) közérdekű tevékenységet végez, a számára jogi szolgáltatást nyújtó ügyvéd tevékenységét még nem teszi közérdekűvé.

Ami az adózást illeti, ez a tevékenység a szívességi ügyvitel kategóriája akkor is, ha közérdekű pro bono tevékenységről van szó. A szívességi ügyvitelnek csak akkor van adóvonzata, ha színlelten szívességi, azaz adómegkerülésre irányul. Ha a törvényes és bizonyított pro bono (szívességi) tevékenységre kerül sor, díj hiányában ezt terhelő adó sincs, és az e tevékenységgel kapcsolatos kiadások elszámolhatók költségként az ügyvédnél. A kedvezményezett (fogadó) helyett fizetett készkiadások a fogadónál bevételként (ingyenes juttatásként) adóznak.

A közérdekű és a nem közérdekű szívességi ügyvitelnél is szükséges ügyvédi megbízási szerződés (legjobb írásban, mert a szívességi elem bizonyítása az ügyvédet terheli a NAV irányában is). A szívességi megbízásban a munkadíjmentesség evidencia, de a költségviselésről pontos megállapodás szükséges, ideértve azt az esetet is, ha a megbízó a költségek viselése alól is mentesül, azaz ezt a megbízott ügyvéd viseli. Pontosan meg kell határozni az ügyvéd által vállalt költségtételeket, összeg és jogcím szerint is. Ha az előbbi előre nem határozható meg, legalább a jogcímet meg kell határozni (pl. illeték, szakértői díj, fordítási költség, stb.)

Önmagában az az ügyvédi megbízás – még ha közérdekű célból kötik is –, amelyben a megbízási díjhoz az van írva, hogy ’0’ vagy egyszerűen üresen hagyják, illetve áthúzzák, nem pro bono és nem szívességi, akár közérdekű, akár nem. A megbízásból egészen egyértelműen, szövegszerűen ki kell derülnie, hogy szívességi ügyvitelre kötelezi az ügyvédet, azaz a tevékenységéért díjazásra nem tarthat igényt. Annak is ki kell derülnie, hogy közérdekű szívességi ügyvitel vagy magánérdekű.

A pro bono, illetve szívességi ügyvitel lényegében az ügyvédi jogi szolgáltatás ajándékozása (ingyenes juttatása), de éppen úgy, mint a hagyományos ajándékozás esetében, a szolgáltatás nyújtására kötelezi az ügyvédet, azaz az ügyvéd nem hivatkozhat arra, hogy azért nem vagy nem a megfelelő mennyiségben és minőségben teljesít, mert a megbízás ingyenes. A pro bono megbízás éppen olyan felelősséggel jár, mint a hagyományos, díjköteles. A kárfelelősség csak azÜttv-szabályai szerint korlátozható a megbízásban, kivéve a közérdekű pro bono megbízást, mert arra vonatkozóan – eltérő megállapodás hiányában - a 2005. évi LXXXVIII. tv. kárfelelősségi rendszere érvényesül.

Ügyvédek a közjóért - a Budapesti Ügyvédi Kamara Pro Bono Napja

„Teremtsünk együtt egy jó hagyományt! Tegyünk együtt a közjóért!”

Idén első alkalommal rendezne ProBono Napot a Budapesti Ügyvédi Kamara, hagyományteremtő céllal október 22-én. Az elképzelés szerint, a kezdeményezésben önként jelentkező ügyvédek és kamarai jogtanácsosok 1-2 óra időtartamban végeznének ingyenes jogi tanácsadást az előzetesen regisztráló rászorulók részére. A könnyebb szervezhetőség érdekében a tanácsadáshoz a Kamara négy termet és egy-egy ügyre legfeljebb 30 percet biztosítana. A programban résztvevő kollégáknak természetesen lehetőségük van arra is, hogy a saját irodájukban nyújtsanak ingyenes jogi tanácsadást.

Az ügyvédek és a kamarai jogtanácsosok társadalmi felelősségvállalásának ezen formáját a kamara a sajtón keresztül tervezi nyilvánosságra hozni és honlapján biztosítana lehetőséget az igénylőknek az előzetes regisztrációra. Az esemény megszervezéséhez négy területre várják az elkötelezett kollégák jelentkezését:

  1. általános polgári jog és cégjog,
  2. családjog,
  3. társasház és ingatlanjog,
  4. büntetőjog.

A BÜK kér minden kedves kollégát, hogy teherbírásához és elhivatottságához mérten vállaljon részt az eseményből és jelentkezzen a tanácsadásra vállalt jogterület megadásával a probono@bpbar.hu e-mail címen.

Ingyenes webinárium a PILnet Alapítvány gondozásában

Egyre bonyolultabb uniós és hazai jogszabályokra támaszkodó világunkban fontos, hogy a civil szervezetek munkatársai naprakészek legyenek. 2019 őszén a PILnet Alapítvány pro bono ügyvédi programja olyan ingyenes, gyakorlati ismereteket nyújtó webinárium-sorozatot indít, amelyet szakértő ügyvédi irodák és vállalati jogászok a civil szervezetek igényeinek megfelelően alakítottak ki.

Vezető hazai ügyvédi irodák, nagyvállalatok és pénzintézetek compliance szakértői elhatározták, hogy szakértelmük legjavát megosztják a hazai civil szektor szereplőivel. E kísérleti projekt keretében a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, társadalmi vállakozások) megismerhetik és alkalmazhatják mindennapi műköédsük során az üzleti szektorban alkalmazott compliance jó gyakorlatokat. A szakértők célja, hogy kezdeményezésükkel elősegítsék a civil szervezetek átláthatóbb és hatékonyabb, működését, illetve közvetve támogassák a szervezeteket abban, hogy társadalmi küldetésüknek megfelelve eredményesen működhessenek. A projektben felhasznált eszközök az alábbiak: interjúk, képzések, útmutatók, önellenőrzők, és tervezési segédletek. Az együttműködést a PILnet Alapítvány Magyar Pro Bono Központja koordinálja.

Partnerek: BNP Paribas, Ormai és Társa CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, Dentons LLP, Jalsovszky, Zempléni ügyvédi irodák és vállalatok magyar jogász és ügyvéd munkatársai.

További információ kérhető a következő email címen: tbarabas@pilnet.org
Tovább a Compliance Híd oldalára a leíráshoz!
Jelentkezés
itt.

Várják a jelöléseket az idei Magyar Pro Bono-díjra

A Magyar Pro Bono-díj

Az Ügyvédek a Közjóért - Magyar Pro Bono Díjat a PILnet (Global Network for Public Interest Law) a Magyar Ügyvédi Kamarával közösen alapította 2011-ben. Minden évben két díj kerül átadásra: egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd részére. A jelölési ív segítségével bármely természetes vagy jogi személy jelölhet egy vagy több ügyvédi irodát, illetve ügyvédet, akik az elmúlt év során kiemelkedő pro bono tevékenységükkel a közjót szolgálták.

Jelölési időszak 2019-ben: 2019. szeptember 1-től október 13-ig. A szervezők várják a jelölést az ügyvéd és ügyvédi iroda kategóriákban a pro bono díjra.

A jelölőívet ide kattintva lehet elérni.

Kitekintő

És hogy miként működik a pro bono ügyvédi tevékenység a világ másik részén, íme itt van egy példa.