A Magyar Hang-ban közölt interjút átvettük, s az alábbiakban adjuk közre.

Lecsillapodtak már az indulatok az Európai Bírói Egyesület jelentése után?

– Nem az indulat a legfontosabb eleme ennek a helyzetnek, hanem az, hogy a vizsgálati jelentés megállapításai nyomán történt-e változás. Az Országos Bírói Tanács (OBT) azt állapította meg, hogy a bírák kinevezési gyakorlata kedvező irányba változott, tehát ezen a területen a korábbi anomáliák megszűntek. Ugyanakkor a másik sarkalatos a kérdésben, az Országos Bírósági Hivatal elnökének vezetői kinevezési gyakorlatában alapvető változás nem történt. Ugyanúgy, ahogy korábban, számos bírósági vezetői pozícióra kiírt pályázatot nyilvánítottak eredménytelennek, és az OBH elnöke által ideiglenesen megbízott vezetők látják el a vezetői teendőket.

Milyen arányban vannak a megbízott vezetők a bíróságokon?

– Ezt nem tudom pontosan megmondani. Bizonyára többségben vannak a pályázattal kinevezett bírósági vezetők, de tény, hogy jelenleg is számos olyan bírósági vezető működik, akik a pozíciójukat nem a rendes pályázati metódus szerint nyerték el. Nem az a lényeges kérdés, hogy egy adott időszakban éppen milyen arányban vannak az ideiglenesen megbízott vezetők a szabályosan kinevezettekhez képest, hanem az, hogy mióta zajlik ez a folyamat. És ez nem most kezdődött, ez évekre visszanyúló súlyos probléma.

A megbízott bírósági vezetők által irányított bíróságokon dolgozó bírák érzékelnek bármilyen nyomást az ítélkező munkájuk során, vagy tapasztalnak bármilyen gyanús részlehajlást bírósági ügyek elosztásánál?

– Nem, ezt így nem érzékeljük.

Akkor mi a probléma?

– Az, hogy van egy törvényben szabályozott eljárási rend, amely megszabja, hogy miként lehet kinevezni a bírósági vezetőket, és ez nem mindig teljesül a pályázati eljárás során.

Az OBH elnökének tevékenységét – az Országgyűlés felhatalmazásával – az OBT jogosult ellenőrizni, amely a vezetői kinevezések anomáliái miatt meghallgatta az OBH elnökét is, és megállapította, hogy törvénysértő gyakorlatot folytat. Milyen szankciókat alkalmazhat az OBT az OBH elnökével szemben?

– Semmilyent. Nincs szankcióra lehetősége a testületnek.

Az OBH elnökének tevékenységét az Európai Bírói Egyesület vizsgálati jelentése is elmarasztalta. Vajon nem él vissza hivatali hatalmával az a vezető, aki egy érvényes pályázat ellenére – amit a bírálóbizottság is a legjobbnak ítélt – megtagadja a pályázat nyertesének kinevezését a vezető posztra?

– Az kemény lenne, ha én büntetőjogi szempontból minősítenék egy ilyen eljárást. A hivatali visszaélés megállapításához célzat, az is szükséges, hogy ezzel a magatartással valaki jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen.

Az nem szenved hátrányt, aki megírja a pályázatát magas színvonalon, mégsem nevezik ki, hanem olyan valakit bíznak meg helyette ideiglenesen, aki nem is pályázott?

– Azért az árnyalja a helyzetet, hogy az OBH elnökének törvényes lehetősége van arra, hogy eredménytelenné nyilvánítson egy vezetői pályázatot. Ebben az esetben köteles megindokolni, hogy mi miatt nem fogadta el a pályázatot, miért nem értett azzal egyet.

Kérdés, vajon mennyire várható el az ideiglenesen megbízott vezetőktől, hogy ne csupán engedelmes végrehajtókként működjenek, ha csak egy évre kapnak megbízást.

– A kinevezésükben reménykedő, ideiglenesen igazgatással megbízott személyek függetlenségét nem szükséges magyarázni.

Ezek a megbízások meghosszabbíthatók?

– Igen, de csak egy alkalommal.

Az OBT ez év május elején az OBH elnökének visszahívását indítványozta az OBH elnöki posztjáról az Országgyűlésnél a szabálytalanságok miatt.

– Először az Országgyűlés igazságügyi bizottsága tárgyalta a 120 oldalas anyagot, amiben az OBT részletesen kifejtette kivetnivalóit az OBH elnökének eljárásával kapcsolatban. A bizottság érdemben nem foglalkozott a kifogásokkal, az ellenvetésekkel, az OBT által felvetett törvénysértések egyikére sem adott érdemi választ, mindössze a tanács egyes tagjainak elfogultságára hivatkozva az egyes pontok valóságtartalmának ellenőrzése nélkül utasította el az indítványt. Az Országgyűlés szintén érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt, nem hívta vissza OBH elnökét. Vadász Viktor OBT-tag a bécsi konferencián úgy fogalmazott, hogy „a törvényhozás foglyul ejtette a bírói igazgatást”, és hogy a kontroll nélküli hatalomgyakorlás, most valósággá vált.

A Torkos Matild által készített interjú eredetije ide kattintva olvasható.

(Címfoto: Halász Nóra/magyarhang.org)