A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) alapszabálya szerint érdekvédelmi tevékenysége során minden törvényes eszközt köteles megragadni, ha bírákat jogsértő vagy nemtelen támadás ér. Az elmúlt egy évben megszaporodtak a bírákat és az érdekképviseleti testületünket ért, a bírósági szevezeten kívülről, illetve belülről érkező igaztalan és méltatlan támadások. A MABIE mindig határozottan fellépett ezek ellen, amennyiben ilyen esetről tudomást szerzett.

Ilyennek értékelte az Egyesület a Budapest Környéki Törvényszéken (BKT) 2019. február 22-én megtartott rendkívüli vezetői értekezleten történteket, amikor a törvényszék elnöke az általa vezetett bíróságon szolgálatot teljesítő egyesületi tagjainak adatait tartalmazó listát készíttetett, majd azokat kiosztotta a jelenlévőknek kifejezetten azzal a céllal, hogy az ott lévő bírósági vezetők azt megismerhessék és kilépésre buzdítsák tagtársainkat.

Az eljárást kifogásolva a MABIE elnöke azonnal az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökéhez fordult, és kérte az ügy kivizsgálását. (A több kérdést érintő levél a mellékletben olvasható.) A kérdéseire azonban semmitmondó választ kapott, végeredményben azzal a megállapítással, hogy nem történt jogsértés. (A válaszlevél is mellékletben található).

Az ügyben azonban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az OBH-tól teljesen eltérő álláspontra helyezkedett a 2019. július 17-én kelt – még bírói úton megtámadható – határozatában, mert megállapította, hogy az egyesületi tagok adatait a törvényszék elnöke a GDPR 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában írt célhoz kötöttség elvét megsértve, a 6. cikk alapján jogellenesen kezelte, ezért a BKT-t 3 millió forintos adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte. Rendelkezése szerint a NAIH a határozatát rövidesen közzéteszi a honlapján.

A MABIE – alapszabályi céljai elérése érdekében – e döntés közzétételével is egyértelművé teszi: továbbra is fellép minden tudomására jutott, a bírákkal szembeni, akár vezetői intézkedésben megnyilvánuló jogsértéssel szemben. Ezért üdvözli a NAIH határozatát, mert nem maradhat következmény nélkül az, hogy a bírák szenzitív, személyes adataival egy igazgatási vezető visszaéljen, mint ahogy az sem, hogy a bírósági vezetők megpróbálják a bírákat befolyásolni annak érdekében, hogy egyesülési joguk aktív gyakorlásával hagyjanak fel. A MABIE sajnálatosnak tartja azonban, hogy ismeretei szerint a bírósági szervezeten belül ez a tett következmény nélkül maradt.

A MABIE a jövőben sem hagyja szó nélkül a bírák és az érdekképviseletek ellen intézett nemtelen támadásokat, érkezzenek azok bárhonnan is. Az érdekvédelmi tevékenységével párhuzamosan a bírák érdekeinek érvényesítése érdekében pedig továbbra is nyitott minden irányú együttműködésre az igazgatási vezetéssel, de más hatalmi ágakkal is, többek között az Igazságügyi Minisztériummal kötött Stratégiai Partnerségi Megállapodás keretében.

A témával kapcsolatosan a napokban megjelent sajtóhírek ide és ide kattintva megtalálhatók (444.hu, index.hu).

MABIE elnökének megkeresése az OBH elnöke felé.pdf

OBH_főosztályvezető_válasza.pdf