Dr. Orosz Árpád, a Kúria kollégiumvezető-helyettese (képünkön) bemutatta az új Polgári perrendtartás alapelveit, és azok érvényesülését a peres eljárásban.

Egyebek mellett ismertette a jogalkotó célját, ami a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása volt. Magas színvonalú, korszerű, az eljárások gyors lezárását és időszerűségét biztosító hatékony, átlátható, kiszámítható működési keretek megteremtését tűzte zászlajára. Ugyanakkor leszögezte: a cél nem lehet kizárólag a gyorsaság és hatékonyság. A Kúria törekszik arra, hogy megtalálja a törvény értelmezési útjait, és ebben segítsék a hozzájuk fordulókat, elsősorban az alsóbb szintű bíróságokat.

A felek oldaláról felelős pervitel, a másik oldaláról pedig a bíró aktív szerepe még erősebben jelenik meg a törvényben. Ez csak úgy történhet, ha a per keretei minél hamarabb rögzülnek – mondta.

Mi a törvény rendeltetése? Dr. Orosz Árpád a kérdésről úgy vélekedett, hogy a bíróságok feladat a Pp. alkalmazásakor közreműködésükkel biztosítani a felek számára, hogy felelősségteljesen rendezhessék a jogvitákat.

A Pp.-nek az a feladata, hogy biztosítsa a felek számára a jogbékét, a viták rendezését. A rendezés pedig azt jelenti – szemben a bíróság öncélú eljárásával –, hogy megnyugvást, jogbékét hoz a feleknek.

Perhatékonyság egyéb dimenziói között említette, hogy az igazságszolgáltatás nem válhat mechanikus gépezetté. Az időszerűség, nem egyenlő azzal, hogy a perek gyorsan eljussunk a befejezéséhez.

Egyebek mellett elmondta: a bíróság terelgeti a feleket a helyes útra, de nem feltétlenül a helyesebb útra. Hisz továbbá abban, hogy a szóbeliség fontos az új perrendtartás mellett is, míg az írásbeliség veszélye az, hogy a felek elbeszélhetnek egymás mellett.

Alaposan részletezte az alapelveket és szólt az osztott tárgyalási rendszerről is. Továbbá kitért arra, hogy mit tett eddig a Kúria. Ezek közt említette meg az 1/2017. PJE-t, a 2/2017. KMPJE-t, a 2/2017. (XI.13.) PK véleményt, a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának (CKOT) állásfoglalásait, és az új pp jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület állásfoglalásait.

Foto: Panpress