Dr. Bánáti János a MÜK és dr. Tóth M. Gábor, a BÜK elnöke az OBH eseményén

A bírósági szervezet elnöke a bírói függetlenséget deklaráló 1869-es törvény évfordulója kapcsán bejelentette: az OBH ünnepi kiadvánnyal készül, a kötetben többek között a nagy elődök gondolataival emlékeznek meg az évfordulóról. Handó Tünde szerint a törvénycikknek kulcsszerepe volt, hatására új bírói modell született: ez a törvény választotta el a bíráskodást a közigazgatástól, elsőként deklarálta a bírói függetlenséget, és szabályozta a bírák alkalmazásának szakmai feltételeit.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke megnyitójában úgy fogalmazott: kincsekkel megrakodva ért vissza Budapestre a bíróságtörténeti kiállítás körútja. Dr. Ribai Csilla kiemelte: minden helyszínen megtapasztalták a múlt és a jogi hagyományok közösségteremtő, megtartó erejét.

Nem csak a törvény, a Fővárosi Ítélőtábla is jubilál – tette hozzá -, 150 éve alakult meg ugyanis a Pesti Királyi Ítélőtábla, hajdan még Fiume is az illetékességi területéhez tartozott. A táblabíróság 1950-ben szűnt meg, felállítására az 1997-es bírósági reformig kellett várni.

A konferencián Bódiné dr. Beliznai Kinga, egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Ráth Györgyöt, mint bírót és műgyűjtőt mutatta be. Bírói pályájának állomásai mellett kiemelte: Ráth György volt az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum első főigazgatója, de ő kezdeményezte a Zeneakadémia és a régi Műcsarnok építését is. Halálakor a csaknem 3 ezer könyvritkaságból álló gyűjteményét a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta.

Dr. Megyeri-Pálffy Zoltán, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi adjunktusa az „Épületek és elnökök a Budapest Környéki Törvényszék történetéből – Epizódok a Pestvidéki Királyi Törvényszék történetéből” című könyvet mutatta be a konferencián.

A Fővárosi Ítélőtábla bíróságtörténeti kiállításának megnyitóján Egriné dr. Salamon Emma, a Fővárosi Ítélőtábla elnökhelyettese kiemelte: a kutatások érdekében együttműködési megállapodást kötöttek a Fővárosi Levéltárral. Ennek köszönhetően került elő az 1896-ban átadott igazságügyi palota zárkő okmánya, amelyen Ferenc József aláírása is szerepel. A kiállításon 13 könyvritkaság is megtekinthető: az 1945 előtti jogi szakkönyveket és kéziratot a Fővárosi Ítélőtábla a Ráth György pályázat jóvoltából tudta restaurálni.

A Fővárosi Ítélőtábla, a Fővárosi Törvényszék és a Budapest Környéki Törvényszék közös rendezvénye a Fővárosi Törvényszék esküdtszéki termében folytatódik, ahol a törvényszék neves elődeinek bemutatása mellett az esemény résztvevői megtekinthetik a Nagy Bíró című dokumentumfilmet, amelyben dédunokái elevenítik fel Zsitvay Leó életútját.

A Fővárosi Törvényszéken nyíló állandó kiállítást a Nyitott Bíróság program keretén belül a nagyközönség is megtekintheti majd.