Dr.Szécsényi-Nagy Kristóf

Még tavaly augusztusban alkotta meg az új közjegyzői díjrendeletet (22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet) az igazságügyi miniszter, amely 2019. május 31-én megjelent módosítást követően július 1-jén lép hatályba. A május végi módosítás több ponton kedvezőbb feltételeket biztosít még a jelenlegi, 1991-től érvényes díjrendelethez képest is – közölte a hirado.hu-val a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK).

Kiemelték, az új módosítás alapján a legfontosabb változás, hogy a közjegyzői okirat szokásos munkadíjának mindössze harminc százalékát kell fizetnie azoknak, akik július 1-jét követően lakáscélú jelzáloghitelhez a bank által megkövetelt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek. Jelenleg a kedvezmény mértéke ötven százalék. A kedvezmény érvényesítéséhez a közjegyző rendelkezésére kell bocsátani az okirat írásbeli tervezetét szerkeszthető formában – ezt tipikusan a hitelintézet készíti –, és fontos, hogy a közjegyzőnek ne kelljen benne érdemi tartalmi változtatást végeznie.

„A lakáshitelekhez kapcsolódó közjegyzői díjak további csökkentéséért a bankok is sokat tehetnek: minél rövidebbre fogja a hitelintézet a kötelezettségvállaló nyilatkozat tervezetének szövegét, annál kedvezőbb lesz az eljárás díja” – mondta a MOKK képviseletében Szécsényi-Nagy Kristóf.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetője hozzátette, hogy alacsonyabb lesz a közjegyzői díj abban az esetben is, ha a hitelintézet elektronikusan is elfogadja a közjegyzői okirat hiteles kiadványát, valamint ha az okiratot a közjegyző irodájában írják alá.

Utóbbi fontos jogalkotói szándék, hiszen a közjegyző eljárása fogyasztóvédelmi szempontból is jelentős esemény, a hitelfelvevő utolsó esélye arra, hogy megértse, mit vállal, esetleg belássa, ha az előnytelen számára. Az ehhez szükséges nyugodt feltételek a korábbi tapasztalatok alapján egy bankfiókban nehezen biztosíthatók, márpedig ennek híján sérülhet többek közt az ügyfelek személyes adatainak biztonsága – hangsúlyozta dr. Szécsényi-Nagy Kristóf.

A jogalkotó ezt a szándékát a díjszabásban is érvényre juttatta, ha a lakáshitel-szerződéshez kapcsolódó okirat a közjegyző irodájában készül el, annak díja húszezer forinttal kedvezőbb lesz.

A júliustól hatályos díjrendelet szerint továbbra is az új lakások építéséhez és vásárlásához igénybe vehető, államilag támogatott lakáscélú hiteleknél – például a csok-hoz kapcsolódó lakáshitel esetén – lesz a legkedvezőbb a közjegyző díja. Az ilyen hitelszerződésekhez kapcsolódó közjegyzői okirat díja a szokásos harminc százalékát sem éri el.

Az új módosítás szerint az idősek, a betegek és a látássérültek több közjegyzői eljárást is a korábbinál kedvezőbb feltételekkel vehetnek igénybe júliustól. A nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a közjegyzői munkadíj háromnegyedét kell fizetniük a tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéseik közjegyzői okiratba foglalásáért.

Továbbá az új díjszabás szerint a közjegyzői munkadíjat a felére kell csökkenteni, ha az okirat írásra vagy olvasásra képtelen személy számára készül. Szintén így járhat el a közjegyző, ha kórházban fekvő beteg számára készít végintézkedést, vagy meghatalmazást.

Az ingatlan-adásvételi szerződésekhez kapcsolódóan is több új kedvezményt sorol fel a május végi rendeletmódosítás. Ha a nagycsaládosok közjegyzővel készíttetik az adásvételi szerződést, akkor a szokásos munkadíj háromnegyedét kell csak fizetniük, az első lakásukat vásárló 35 év alatti fiataloknak pedig csupán a szerződés elkészítéséért járó munkadíj felét kell megtéríteniük a jövőben – feltéve, hogy a lakás értéke nem haladja meg az illetéktörvény szerinti értéket.

A közjegyző előtt kötött adásvételi szerződés egyik legfontosabb előnye, hogy védelmet nyújt arra az esetre, ha az egyik fél nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét – például az eladó nem költözik ki határidőre, vagy a vevő nem fizet időben.

A másik félnek ilyenkor nem kell bírósághoz fordulnia és hosszú éveken keresztül pereskednie az igazáért, mert a közjegyzői okirat alapján közvetlenül indíthat végrehajtást a vételár kifizetésére, vagy az ingatlan kiürítésére.

Július elsejétől hatályos új jogszabály a korábbi, még 1991-ben született rendeletet váltja fel. Az új rendelet egységes keretbe foglalja a közjegyzői díjak kiszabásának módját és mértékét, így biztosítja, hogy azonos közjegyzői szolgáltatás igénybevételéért az ügyfeleknek minden irodában ugyanannyit kelljen fizetni.

A közjegyzői munkadíj mértéke abban az esetben, ha az eljárás ügyértéke megállapítható, kétszázmillió forint ügyértékig valamennyi ügyérték-sávban szerződések esetén 4500 forinttal, nem peres eljárások – így hagyatéki eljárás – esetén pedig 2250 forinttal emelkedik.