Az új büntetőeljárási törvény fontos és pozitív változást hozott a kényszerintézkedések és a védőkirendelési rendszer terén is.

A törvény kifejezett célja annak biztosítása, hogy a fokozatosság, szükségesség és arányosság elve érvényesüljön, vagyis csak akkor rendeljenek el letartóztatást, ha az azzal elérni kívánt cél enyhébb intézkedéssel nem biztosítható.

Az MHB ugyanakkor úgy véli – amint azt az Ügyvédfórum megtudta dr. Ivány Borbálától –, hogy

a jogalkalmazási fordulathoz a büntetőeljárás szereplői részéről szemléletváltásra van szükség, hiszen eddig sem a Be. szövege volt az igazi akadálya, hogy a letartóztatást csak a valóban szükséges esetekben rendeljék el, és hogy a döntések megfeleljenek a magyar és a nemzetközi sztenderdeknek.
Dr. Ivány Borbála

A koncepcióváltás gyakorlati érvényesülésében a hatóságok és a bíróságon túl az ügyvédeknek is fontos szerepe van – hangsúlyozta dr. Ivány Borbála. Ezért Hogyan működhetne hatékonyan a kirendelt védői rendszer címmel a tervek szerint dr. Gyalog Balázs ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára tart előadást, és külön kerekasztal-beszélgetést szerveznek ügyvédek bevonásával is. Ezen , dr. Kovács Zoltán Péter ügyvéd (Nyíregyházi Ügyvédi Kamara), dr. Kovács Tímea ügyvéd (Szegedi Ügyvédi Kamara) és a BRFK képviselője vesz részt.

A kirendelt védői rendszer reformjában megjelenő jogalkotói szándék egybeesik a terheltek hatékony védelemhez való alkotmányos jogának erősítésével. A 2018. július 1-én hatályba lépett új rendszer arányosabb ügyelosztást biztosít a védelmet ellátó ügyvédek között, mint a korábbi. Ez feltehetően a terheltek hatékony védelmét is elősegíti. Az eddigi tapasztalatok dr. Ivány Borbála tájékoztatása szerint azt mutatják:

a reform nem hibátlan. A jogvédő szervezet elsődleges felmérése alapján a legjelentősebb nehézségek a szabályok gyakorlati alkalmazásával, a kirendelt védői díjjal és a helyettes védő intézményével kapcsolatban vetődnek fel.

A szakmai napon az MHB bemutatja kézikönyvét, amely a védőket támogatja abban, hogy eljárásuk még inkább hatékony lehessen a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásokban.

Az MHB-nak az célja – mondta el dr. Ivány Borbála –, hogy

csökkenjen az indokolatlan letartóztatások száma, a szabályozás és gyakorlat feleljen meg az Emberi Jogok Európai Bírósága sztenderdjeinek, és hogy a vonatkozó EU-s irányelveket megfelelő módon ültesse át Magyarország.

A részletekről:

  • A konferencia helyszíne: az Európai Ifjúsági Központ (1024 Zivatar u. 1-3.).
  • Jelentkezés: 2019. május 15-ig a helsinki@helsinki.hu e-mail címen.
  • A részvétel ingyenes: az MHB ellátást biztosít, előzetes egyeztetést követően a más településekről érkező résztvevők utazási és szállásköltségét visszatéríti.

A konferenciával kapcsolatos további információk:

  • szakmai kérdések: dr. Ivány Borbála (borbala.ivany@helsinki.hu, 06-20-213-0276),
  • technikai jellegű kérdések vagy kérések: Németh Dórához (dora.nemeth@helsinki.hu, 06-1-321-4141).

A konferencia tervezett programja:

9.00 - 9.15

Köszöntő, bevezetés

Dr. Hack Péter tanszékvezető,
ELTE ÁJK, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

9.15 - 9.45

A letartóztatás az új Be. tükrében – jogalkotás és gyakorlati tapasztalatok

Dr. Kádár András Kristóf társelnök,
Magyar Helsinki Bizottság

9.45 - 10.30

Mit tapasztalnak a jogalkalmazók a letartóztatás új szabályozásával kapcsolatban?

– kerekasztal-beszélgetés minisztériumi képviselője, ügyész, bíró, ügyvéd részvételével

moderátor: Dr. Kádár András Kristóf

bíróság képviselője – egyeztetés alatt
Dr. Jancsó Gábor
főosztályvezető-helyettes, Igazságügyi Minisztérium
Dr. Pap Balázs jogász

Dr. Lakatos Viktor ügyvéd

10.30 - 11.00

Kérdések, észrevételek, beszélgetés


11.00 - 11.30

Kávészünet


11.30 - 12.15

Hogyan működhetne hatékonyan a kirendelt védői rendszer

– kerekasztal-beszélgetés ügyvédekkel és a rendőrség képviselőjével

moderátor: Dr. Ivány Borbála

Dr. Gyalog Balázs ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára – egyezetetés alatt
Dr. Kovács Zoltán Péter ügyvéd (Nyíregyházi Ügyvédi Kamara), Dr. Kovács Tímea ügyvéd (Szegedi Ügyvédi Kamara)
A Budapesti Rendőr-főkapitányság képviselője egyeztetés alatt

12.15 - 13.00

Kérdések, észrevételek, beszélgetés


13.00 - 13.30

„Hatékony segítségnyújtás a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásokban” – ügyvédi kézikönyv bemutatója

Dr. Ivány Borbála ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

13.30 - 14.30

Szendvicsebéd