Ennek megfelelően

az az ügyvéd vagy ügyvédi iroda, aki biztosítottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott, annak biztosítási jogviszonyával összefüggő munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Munkaügyi iratnak minősül minden olyan irat, amely a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmaz. Jogutód nélküli megszűnés esetén a munkaügyi iratok őrzésének helyét be kell jelenteni az ügyvéd/ügyvédi iroda székhelye, telephelye (értsd: aliroda) szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek - hívja fel a figyelmet a BÜK elektronikus hírlevele.

A bejelentéssel egyidejűleg a nyilvántartásra kötelezett ügyvéd/ügyvédi iroda képviselője, illetve a felszámoló, végelszámoló köteles a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan adatszolgáltatást teljesíteni, ha arra korábban nem került sor.