Dr. Horváth József 1933. szeptember 3-án született Szombathelyen. Az ELTE Állam és Jogtudományi karán szerzett jogi diplomát.

Ügyvédi tevékenysége javarészét a Budapesti 27. számú Ügyvédi Munkaközösségben fejtette ki, melynek először vezetőhelyettese, majd vezetője lett., később társaival megalapították a Dr. Gortvay – Dr. Horváth és Társai Ügyvédi Irodát.

Miután az Országos Ügyvédi Tanács elnöksége 1989. április 24. napján tartott ülésén határozatot fogadott el az ügyvédi felelősségbiztosítás bevezetéséről és a Kamara anyagi támogatásával 1991. augusztus 21. napján megalakult a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete, az alakuló Küldöttközgyűlés Dr. Horváth József ügyvédet választotta meg az Egyesület főtitkárává.

A Biztosító Egyesület 1991 október 1 napjával kezdte meg működését. Dr. Horváth József 19 évig állt a munkaszervezet élén, mint választott tisztségviselő. Kialakította és működtette az akkor még monopolhelyzetben tevékenykedő Biztosító Egyesület szervezetét. 2002-től szüneteltette ügyvédi tevékenységét és minden erejét a folyamatosan növekvő taglétszámú Egyesület működésének biztosítására, pénzügyi helyzetének erősítésére fordította. 2010. július 1. napjától 2015-ig elnöki tanácsadóként segítette az Egyesület munkáját.

Dr. Horváth József úgy tartotta, hogy a Biztosító Egyesület az Ő családja és azon dolgozott, hogy a MÜBSE megfeleljen a tagság elvárásainak. 42 év ügyvédi praxisának tapasztalatain alapuló tanácsaival támogatta az Egyesület szerveinek munkáját. Személyesen is részt vett a tagokkal való kapcsolattartásban, nagy energiával munkálkodott biztosítási problémáik megoldása érdekében.

Olyan vezető volt, aki szükség esetén az ügyvédek érdekeit az Egyesület érdekei elé tudta helyezni. Nevéhez kötődik többek között a díjvisszatérítés rendszerének megteremtése az Egyesület kármentes tagjai részére.

Elhunyta a magyar ügyvédség és a MÜBSE súlyos vesztesége.

Emlékét megőrizzük.

Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete

(Foto: Panpress)