dr. Bognár Alexandra

Melyek ezek, és mik a főbb szabályok a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott döntések tekintetében - cikkében a vg.hu ezekre a kérdésekre kereste a választ.

Az első lépések

A külföldi határozatok végrehajtását itthon bíróság előtt szükséges kezdeményezni.

Ez fő szabály szerint egy gyorsabb, iratokon alapuló, úgynevezett nem peres eljárás, tehát a vita itthon már nem folytatódik, hiszen az már külföldön lezárult.

Olyannyira igaz ez, hogy a magyar bíróság érdemben nem vizsgálhatja felül azt, hogy a külföldi bíróság jó vagy rossz döntést hozott. A magyar bíróság vizsgálati köre ennél sokkal szűkebb, és csak azt vizsgálhatja, hogy:

  • a határozat tartalma nem ütközik a magyar közrendben, azaz nem sérti a társadalom értékítéletét;

  • az, akinek a terhére hozták a külföldi döntést, részt tudott-e venni az eljárásban (akár személyesen, akár meghatalmazott útján);

  • ugyanazon ügyben Magyarországon nem indult korábban eljárás, illetve nem született már itthon jogerős döntés;

  • ugyanazon ügyben nem született már más külföldi bíróság előtt jogerős döntés;

  • az ítélet jogerős vagy azzal egyenértékű joghatással bír (pl. ugyan nem jogerős, de előzetesen végrehajtható, mert a tartozás egy részét elismerte az ellenérdekű fél);

  • a külföldi bíróságnak volt jogosultsága elbírálni az ügyet (megalapozott volt a joghatósága).

„Ha a magyar bíróság minden fentire igenlő választ talál, akkor a döntés végrehajtásának nincs akadálya, és a magyar bíróság megállapítja, hogy a külföldi döntés Magyarországon végrehajtható” – magyarázza dr. Bognár Alexandra, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda ügyvédje.

Innentől már a végrehajtó veszi át az ügyet, és kezdődik a tényleges végrehajtás – például bankszámlainkasszó, gépjárművek vagy ingatlanok árverése, attól függően, hogy mit kért pontosan az azt kezdeményező fél.

De hogyan is jutunk el a végrehajthatóságig, mit kell beadni a bíróságra? Ezekre a kérdésekre is választ ad a cikk, amelyet teljes terjedelmében ide kattintva lehet elolvasni.