2019 január

A rendőrség szabadon kereshet majd a szállodák és szálláshelyek adatbázisában

Idén élesben kezd működni a turizmus törvény novemberben elfogadott módosítása, aminek eredményeként napra pontosan nyomon lehet követni az emberek mozgását, ha szálláshely-szolgáltatást vesznek igénybe. Az ellenzék és jogvédő szervezetek kritikája...

Tartozáselismerő nyilatkozat

Szerződés alapján vagy szerződés nélkül fennálló tartozások esetén gyakran előfordul, hogy a kötelezett tartozáselismerő nyilatkozatot tesz. A tartozás elismerése nem hoz létre új kötelezettséget, mégis jelentős hatással lehet az érintett...

Az alanyi áfa mentesség visszamenőlegesen is választható

Az áfa mentesség, új 12 milliós határral főszabály szerint 2018.12.31-ig volt választható. A határidő azonban nem jogvesztő, ha valaki nem számlázott 2019-ben áfásan vagy alanyi mentesen számlázott, akkor a hivatali...

E-ügyintézés a megújult birosag.hu oldalon

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a megújult birosag.hu központi honlapon tájékoztató anyagokat tett közzé a bírósággal történő elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan....

Mennyivel számolható el az üzemanyag számla nélkül?

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a...

KATA határidő: 2019. február 25.

A 2012. év CXLVII. törvény 11. §-a írja elő a KATA hatálya alá tartozó ügyvédek és ügyvédi irodák adatszolgáltatási, nyilatkozattételi kötelezettségét....

A polgári jog fejlődése - Tudományos ülés Verebics János tiszteletére

A Magyar Jogász Egylet, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete és a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara közreműködésével "A polgári jog fejlődése" címmel tudományos ülést rendez Verebics János tiszteletére január 29-én (kedden),...

Útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez

Az MNB – a Pénzügyminisztériummal, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerveivel együttműködésben – útmutatót...

Változtak az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályok

Az év elejétől változtak az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályok....

Bemutatjuk a MABIE régi-új vezetése

Mint ismeretes a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) országos választmánya tavaly december elsején tartotta tisztújító ülését, ahol a MABIE elnökévé választotta dr. Oltai Judit Zsófia pécsi törvényszéki tanácselnököt, alelnökeivé dr. Vajda...

Copyright 2015 Panpress Kft.