Közleményében az EB rámutatott: a bűnszervezetek tovább fejlesztik és alakítják tevékenységüket, amint azt a koronavírus-világjárványhoz való gyors alkalmazkodásuk, például a hamisított egészségügyi termékek és az online bűnözés terjedése is tanúsítja. Az Európában tevékenykedő bűnszervezetek különféle bűnözői tevékenységeket folytatnak: a leggyakrabban kábítószer-kereskedelemben, szervezett vagyon elleni bűncselekményekben, csalásban, migránsok csempészésében és emberkereskedelemben vesznek részt. 2019-ben a legfontosabb bűnözési piacokon elért bűnözői jövedelmek az EU GDP-jének 1%-át, azaz 139 milliárd EUR-t tettek ki.

A stratégia ismerteti azokat az eszközöket és a következő öt évben meghozandó azon intézkedéseket, amelyek célja, hogy – online és offline egyaránt – ellehetetlenítsék a bűnszervezetek határokon átívelő üzleti modelljeit és struktúráit – írták.

Margarítisz Szhinász

Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős alelnök így fogalmazott: „A bűnözői hálózatok egyre gyakrabban alkalmazzák az új technológiákat, és minden lehetőséget megragadnak illegális online vagy offline tevékenységeik bővítésére. Az olyan közelmúltbeli emblematikus ügyek, mint az EncroChat ügy, rávilágítottak arra, hogy milyen kifinomultan működnek ezek a szervezett bűnözői hálózatok. Ez is jelzi, hogy mennyire fontos a szervezett bűnözés elleni határokon átívelő fellépésünk. A mai stratégia elősegíti, hogy a legérzékenyebb ponton sújthassunk le ezekre a bűnözőkre, tevékenységük üzleti modelljét támadva, amely az államok közötti koordináció hiányának kihasználásra épül.”

Ylva Johansson

Ylva Johansson belügyi biztos a következőképpen fogalmazott: „Egyértelműen fokoznunk kell a küzdelmet a bűnszervezetek ellen, amelyek a biztonságunkat fenyegető legnagyobb veszélyek közé tartoznak. E bűnszervezetek nagyon professzionálisan és nemzetközi szinten működnek: 70%-uk több mint 3 tagállamban folytat tevékenységet. Ezek a bűnözők gyorsan alkalmazkodtak a világjárványhoz, az online térbe helyezték át a tevékenységüket, ahol hamis vagy nem létező gyógymódokat értékesítenek. Már fényt derítettünk több mint egymilliárd adag oltóanyag csalárd értékesítésének megkísérlésére. Stratégiánk egy ötéves program, amelynek az a célja, hogy a fizikai és digitális tartományban is megerősítse az európai bűnüldözést. A ma javasolt intézkedések segítségével áttérünk majd az alkalmi rendőrségi együttműködésről az állandó rendőrségi partnerségekre, és a bűnözők kézre kerítése céljából nyomon fogjuk követni a pénzek útját a pénzügyi nyomozások során.”

A stratégia céljai

  • A bűnüldözési és igazságügyi együttműködés erősítése: Mivel az EU-ban tevékenykedő bűnszervezetek 65%-a többnemzetiségű, a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok közötti hatékony uniós szintű információcsere alapvetően fontos a szervezett bűnözés elleni hatékony küzdelemhez. A Bizottság bővíti, korszerűsíti és megerősíti a Bűnügyi Fenyegetettség Elleni Európai Multidiszciplináris Platform (EMPACT) finanszírozását. Az EMPACT az a struktúra, amely 2010 óta összefogja az összes érintett európai és nemzeti hatóságot a kiemelten kezelendő bűnügyi fenyegetések azonosítása és együttes kezelése érdekében. A Bizottság javasolni fogja a DNS-profilok, az ujjnyomatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjére szolgáló „prümi” keret korszerűsítését. Annak érdekében, hogy az Unió bűnüldöző hatóságai egy modern szabálykönyv alapján működhessenek együtt, a Bizottság javaslatot fog tenni a különféle uniós eszközökből és többoldalú együttműködési megállapodásokból álló, jelenleg széttagolt szabályozást észszerűsítő uniós rendőrségi együttműködési kódexre. A biztonsági, határigazgatási és migrációkezelési információs rendszerek interoperabilitására vonatkozó 2023-as célkitűzés megvalósulása esetén a bűnüldöző hatóságok képesek lesznek hatékonyabban felderíteni és leküzdeni a bűnözők által gyakran alkalmazott személyazonossággal való visszaélést. Végezetül, a nemzetközi szinten működő szervezett bűnözői hálózatok hatékonyabb felszámolása érdekében a Bizottság a mai napon javaslatot tesz arra is, hogy kezdjék meg az Interpollal kötendő együttműködési megállapodásra irányuló tárgyalásokat.
  • A szervezett bűnözői struktúrák felszámolására, valamint a kiemelt és különleges kezelést igénylő bűncselekményekre összpontosító nyomozások hatékonyságának fokozására irányuló támogatás: A szervezett bűnözési struktúrák felszámolása érdekében fokozni kell az uniós szintű együttműködést. A bűnözés konkrét formáival szembeni eredményes fellépés érdekében a Bizottság javasolni fogja a környezeti bűnözés elleni uniós szabályok felülvizsgálatát, és uniós eszköztárat hoz létre a hamisítás – különösen az egészségügyi termékek hamisítása – ellen. A Bizottság intézkedéseket fog előterjeszteni a kulturális javak tiltott kereskedelmének kezelésére. A Bizottság a mai napon előterjeszti az emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló stratégiát is.
  • Annak biztosítása, hogy a bűnözés ne legyen kifizetődő: Az EU-n belül működő szervezett bűnözői hálózatok 60%-nál nagyobb arányban élnek a korrupció eszközével, több mint 80%-uk pedig legális vállalkozásokat használ tevékenységének elleplezésére, a bűncselekményekből származó vagyonnak ugyanakkor csupán 1%-a kerül elkobzásra. A bűncselekményből származó jövedelem felszámolása kulcsfontosságú a bűncselekmények leleplezése, megbüntetése és az azoktól való elrettentés szempontjából. A Bizottság javasolni fogja a bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatát, fejleszti a pénzmosás elleni uniós szabályokat, előmozdítja a pénzügyi nyomozások korai megindítását és értékelni fogja a meglévő uniós korrupcióellenes szabályokat. Ezek az intézkedések a legális gazdaságba való beszivárgás megakadályozását is elősegítik.
  • A bűnüldözés és az igazságszolgáltatás felkészítése a digitális korra: A bűnözők online kommunikálnak és követnek el bűncselekményeket, valamint digitális nyomokat hagynak maguk után az interneten. Mivel a bűncselekmények 80%-a digitális elemet is tartalmaz, a bűnüldöző és igazságszolgáltatási szerveknek gyorsan hozzá kell férniük a digitális nyomokhoz és bizonyítékokhoz. Alkalmazniuk kell a modern technológiát és megfelelő eszközökkel és készségekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani a modern bűnözési módszerekkel. A Bizottság elemzi és körvonalazza majd az adatmegőrzéssel kapcsolatos lehetséges megközelítéseket, valamint javaslatot tesz az előrelépésre abban a tekintetben, hogy a biztonság és a közlés bizalmasságának megőrzése mellett jogszerű és célzott hozzáférést biztosítsanak a titkosított információkhoz a nyomozások és a büntetőeljárások során. A Bizottság az uniós ügynökségekkel is együtt fog működni annak érdekében, hogy digitális nyomozások lefolytatásához szükséges eszközöket, ismereteket és operatív szakértelmet bocsásson a nemzeti hatóságok rendelkezésére.