Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89. § (7) bekezdése így rendelkezik: "A cégkapu szolgáltató a szolgáltatást megszünteti, ha azt a gazdálkodó szervezet kéri, vagy ha annak a cégkapu használatára vonatkozó jogosultsága megszűnt."

Beolvadásnál a beolvadó jogi személy megszűnik, általános jogutódja pedig az egyesülésben résztvevő másik jogi személy lesz. Így beolvadás esetén a Ptk. 3:44. § (1) bekezdése értelmében az átalakulás során létrejövő jogutód szervezet képviseletére jogosult – a saját képviseleti jogát és a beolvadás tényét igazolva – törölheti a megszűnt jogi személy cégkapu regisztrációját - foglalja ösze a BÜK elektronikus hírlevele.