Dr. Trócsányi László
Dr. Bánáti János
Dr. Tóth M. Gábor

Bemutatkozó látogatáson fogadta dr. Trócsányi László január 21-én, hétfőn az ország legnagyobb, mintegy nyolcezer taglétszámú területi kamarájának, a Budapesti Ügyvédi Kamarának új elnökét, dr. Tóth M. Gábort. A találkozón részt vett dr. Bánáti János, a MÜK elnöke. Az ügyvédi vezetők a sok egyéb kérdést is érintő eszmecsere során arról is szóltak, hogy miként eddig is,

a magyar ügyvédi hivatásrendet képviselő országos szervezet, a MÜK, valamint a fővárosi kamara szorosan együttműködik a továbbiakban is az ügyvédség egészét érintő kérdések kezelésében, s nem utolsósorban a törvényhozónak nyújtandó szakvéleményezések ügyében.

Az ügyvédség a rendszerváltozás óta - függetlenül az adott kormányzat koalíciós összetételétől - az IM közvetítésével rendszeresen részt vesz a törvényelőkészítés munkájában. Ez olymódon történik, hogy azon törvények meghozatala előtt, amelyek tekintetében a törvényhozás igénybe kívánja venni az ügyvédség szakmai véleményét - s illyenből eddig is sok volt -, a döntés előtt megküldi a Magyar Ügyvédi Kamarának véleményezésre az adott törvényjavaslat szövegét.

A MÜK a maga csatornáin keresztül az elnökség és általában egy alelnök vezetésével működő szakmai bizottság révén véleményezi a kérdéses törvényjavaslatot. Ez nagy felkészültséget, törvényszövegezési gyakorlatot, szélekörű szakmai felkészültséget és gyorsreagálási képességet, és nem utolsó sorban intenzív, az ügyvédszakértők közötti szakmai együttműködést igénylő munka - mondotta el lapunknak nyilatkozva dr. Bánáti János.

Ebben a fontos munkában a BÜK-nek is nélkülözhetetlen szerepe van, mivel az ország legnagyobb létszámú területi kamarájaként tagjai között sok olyan ügyvéd van, aki ebben a munkában fontos szerepet tölthet be.

Erre való tekintettel is január 7-i ülésén a BÜK elnöksége - dr. Tóth M. Gábor elnök és dr. Gyalog Balázs főtitkár kezdeményezésére - külön munkacsoportot hívott életre. Ebben egy-egy speciális téren szakismerettel rendelkező, BÜK-tagok sorából kikerülő jogterületenkénti egységek lesznek (büntetőjogi, anyagi jogi, eljárásjogi, alkotmányjogi, végrehajtási jogi, munkajogi, közigazgatási jogi, családjogi, adójogi és cégjogi munkacsoportok), amelyek rövid határidőn belül tudnak a MÜK közvetítésével eléjük kerülő jogszabálytervezetekről véleményt mondani, és-vagy proaktív módon olyan jogszabályok kapcsán jogszabály módosítást kezdeményezni, javasolni, amelyek esetleg ügyvédi érdekeket érintenének, netán sértenének, ezzel is hozzájárulva a MÜK által koordinált munkához.

Ebben a munkafolyamatban - amely annak jelzése, hogy a törvényhozás számára fontos az ügyvédség szakmai véleményalkotása - az a mozzanat is kiemelendő, hogy

az ügyvédségnek komoly érdekvédelmi lehetősége is kínálkozik, amikor a törvényjavaslatok véleményezése során a hivatásrend érdekeit is érvényesíteni tudja - mondotta dr. Bánáti János.

A MÜK elnöke arról is szólt az Ügyvédfórumnak adott nyilatkozatában, hogy a miniszterrel folytatott megbeszélésen

szóvá tették: általában rendkívül rövid határidőt szab az IM a törvényjavaslatok véleményezésére. Javasolták, hogy a feladat jelentőségére való tekintettel lehetőleg hosszab terminust kapjon a MÜK a törvényjavaslat tanulmányozására, a szakvélemény megvitatására, kialakítására és összeállítására.