Dr. Ladislav Hamran és dr. Trócsányi László Brüsszelben

A bilaterális tárgyalást megelőzően a tagállami hatáskörök védelmében a tanácsülésen többen is felhívták a Bizottságot, hogy ne késlekedjen az Amerikai Egyesült Államokkal megkötendő megállapodásra, valamint az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményére vonatkozó tárgyalási mandátum elkészítésével, mivel ez a nemzetközi bűnözés, különösen a kiberbűnözés elleni fellépés érdekében ez elengedhetetlen.

Az Eurojust elnökével folytatott bilaterális egyeztetés során a magyar igazságügyi miniszter támogatásáról biztosította az ügynökséget, így azt a kezdeményezést, hogy a rendőrségi terület mellett a büntető igazságügyi együttműködés során is szükséges olyan informatikai háttér üzemeltetése, mellyel hatékonyan fel lehet lépni a határokon átnyúló bűnüldözés érdekében. Ehhez pedig a források megfelelő allokálása szükséges, hogy az Europol által képviselt magas színvonalú információcsere igazságügyi szinten is elérhető legyen.

A miniszteri tanácskozásról kiadott közlemény szerint azonban a büntetőügyekben felhasználható elektronikus bizonyítékok megszerzését elősegítő rendelet-tervezetetet- Magyarország "sajnálatos módon nem tudta támogatni". Ennek IM-indokolása szerint "a rendelet-tervezet célját teljes mértékben támogatjuk, a kapkodó tárgyalások végül nem vezettek megnyugtató eredményre". Dr. Trócsányi László elmondta, "a tervezet nem garantálja megfelelően az arányosság, az alkotmányos alapelvek és a tagállamok nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesülését", ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy "a tárgyalások későbbi szakaszában még javulhat a szöveg".

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Az Eurojust évente kb. 2000 üggyel foglalkozik. Ezekben évente megközelítőleg 200 koordinációs értekezletet is tart. A koordinációs értekezleteken részt vesznek a tagállamok - szükség esetén harmadik állam(ok) - nemzeti ügyészi és nyomozó hatóságainak képviselői. Az értekezleteken konkrét egyedi büntetőügyek problémáit oldják meg, és olyan operatív terveket dolgoznak ki, mint pl. az egyidejű letartóztatások és szimultán házkutatások.

A koordinációs értekezletek fókuszában az Európai Unió Tanácsa által kiemeltként meghatározott bűncselekmények állnak: terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem, különféle csalások (ide értve az adócsalást), korrupció, cyber-bűnözés, pénzmosás és a gazdaságban szervezett bűnözői csoportok jelenlétére utaló egyéb bűncselekmények.

Az Eurojust számos további szerepét és jogkörét említi az Eurojust Határozat. Pl. teljesíti a tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak kéréseit, másfelől viszont felkérheti a tagállamokat konkrét ügyekben nyomozás elrendelésére, illetve ügyészi eljárás lefolytatására.

Az Eurojust közreműködik a joghatósági összeütközések megoldásában, amikor több tagállam van abban a helyzetben, hogy az adott ügyben büntetőeljárást folytasson. Megkönnyíti az olyan nemzetközi igazságügyi instrumentumok végrehajtását, mint az európai elfogatóparancs. Finanszírozást nyújt a közös nyomozócsoportok felállításához és operatív szükségleteihez.

További információk az Eurojustról magyarul ide kattintva érhetők el.

Az Eurojust elnöke, Ladislav Harmann volt a díszvendég a hazai Ügyészség napja rendezvényen. Az erről szóló 2018. június 12-i hivatalos, LÜ beszámoló ide kattintva olvasható.