Az új Be. csaknem három éven át tartó előkészítés után került az Országgyűlés elé. A szöveget a jogalkalmazók képviselőivel, a társminisztériumokkal, a civil szervezetekkel, illetve a közigazgatási és a társadalmi egyeztetés folyamatában részt vevő egyéb szervezetekkel és személyekkel mindvégig konzultálva, a külföldi törvények tapasztalatait, a nemzetközi szervezetek és az EU jogát is a legmesszebbmenőkig figyelembe véve készítette el az IM.

A tervezet elfogadása lehetővé tenné, hogy egy, a jogállami normáknak maradéktalanul megfelelő, korszerű, hatékony, és az eljárások gyors lefolytatását lehetővé tevő törvény szülessen. Mivel a szöveg a jogi hivatásrendek gyakorlati ismereteivel bíró képviselőinek bevonásával, az ő tapasztalataik figyelembe vételével született, várható, hogy a törvény elsődleges "felhasználóinak" - az eljárások alakítóinak és részvevőinek - olyan munkaeszköz kerül a kezébe, amely kiküszöböli az eljárások elhúzódását vagy sikertelenségét előidéző akadályokat.

A T/13972. számú törvényjavaslat a büntetőeljárásról Parlament honlapján elérhető: http://www.parlament.hu/irom40/13972/13972.pdf