Nem csalódott a tizenkét évvel ezelőtt maga elé kitűzött, három cikluson át követett vezetői stratégiában. Nem csoporttámogatással és nem listával lett a kamara elnöke; megörökölte a kamarát és az elnökséget is - egyebek között ezekkel a szavakkal értékelte saját és a három utolsó ciklus elnökségének munkáját, egyben vett búcsút a BÜK ebben a személyi összetételben utolsó alkalommal ülésező elnöksége előtt november 5-én dr. Réti László eddigi elnök. Mint elmondta: munkája kezdetétől távol állt tőle minden olyan törekvés, hogy a vezető testületek adott személyi összetételén radikálisan változtatni kellene. Mindig úgy vélte, hogy elvégzett munkájuk fog majd beszélni helyettük.

Egy kamarai konferencián, 2007-ben - Foto: Panpress

Az első ciklus az útkeresésnek és a stratégia megválasztásának az időszaka volt, mindamellett történtek lényeges és fontos dolgok - mondta visszatekintésében egyebek között dr. Réti László. Nagyon nehéz volt a 2010-14-ig terjedő időszak, mint ismeretes, jelentős változások következtek be - hangsúlyozta értékelésében. Részleteket is említve arra utalt, hogy a BÜK áttért az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre. Teljes informatikai reformot kellett kétszer végrehajtani, és ez az informatikai reform meg kellett, hogy támogassa a pénzügyi folyamatokat, a felduzzadt taglétszám nyilvántartását, a tagdíj rendszer kialakítsa, a számvitel megváltozása is nagy feladat volt. Ebben a ciklusban indították el az első nagy informatikai reformsorozat első részét, ami végül betöltötte a hozzá fűzött reményeket. Ez volt az a ciklus - jellemezte dr. Réti László ezt a kamarai periódust -, amikor a szolgáltató kamara a szavak mentén a tettek mezejére is lépett: három nagy projektet dolgoztak ki az elnökség teljes támogatásával. Ebből kiemelte a JogTudor tudásbázis szolgáltatást, mint a tudásfejlesztés fontos állomását. Hosszú, két éves előkészítő munka volt ez, ami végül is elvezetett oda, hogy - a leköszönő elnök adatai szerint - "93-95 %-ban lecsökkent a szolgáltatások ára, ami lehetővé tette azt a 3-5 mrd Ft-nyi piaci értékű szolgáltatásnak a tagság számára történő nyújtását, ami egyrészt pénzt hagyott az ügyvédek zsebében, másrészt megizmosított minket a nagy kódexek átírásának idején arra, hogy az ügyvédi monopóliumok egyedülálló rendszerét, ami Magyarországon létezik, meg tudjuk tartani".

A leköszönő elnök visszatekintő értékelése szerint "a legérdekesebb és számomra a legkedvesebb időszak" az elmúlt négy év: a szolgáltató kamara és a szabályozó kamara kialakításának és kialakulásának ideje volt. "Bármi is látszódott kívülről, ez valószínűleg nem tükrözi azt a munkát, amit az elnökség valójában elvégzett. A viták, a tartózkodások, az ellenszavazatok mellett ez az elnökség a megújulásnak az elnöksége volt."

Azt szeretné - mondotta dr. Réti László -, hogy az új BÜK vezetés kövesse az eddigi BÜK-gyakorlatot: a Magyar Ügyvédi Kamara számára ugyanazt a támogatást kell nyújtania a jövőben is a mint ahogy az eddig is történt. A BÜK szakértői gárdája volt az, amelyik a napi munka tapasztalatait felszínre hozta, összegezte és amit a MÜK pl. a 2016-17-es években lefutott kodifikáció során hasznosítotani tudott. A budapesti kollégák, tisztségviselők és annak a szakapparátusnak a segítsége nélkül ez nem lett volna ilyen sikeres.

Dr. Réti László leköszönő elnök visszatekintő értékelésének és búcsúbeszédének teljes szövege (ami a BÜK november 5-i elnökségi ülésére készült, s amit a leköszönő elnök bocsátott az Ügyvédfórum rendelkezésére) ide kattintva olvasható.

Címkép: a BÜK közgyűlésén, 2018 tavaszán - Foto: Panpress

* * * *

A BÜK elnökségének 2018. november 5-én tartott, utolsó ülésére - amint arról dr. Réti László leköszönő elnök az Ügyvédfórumot tájékoztatta - két évközi elnöki beszámolót terjesztett elő.
Ebben egyebek között kiemelte, hogy a többi területi kamarával és a szolgáltatóval megegyeztek a Jogtudor elektronikus adatbázis folytatásában és országos kiterjesztésében, amelynek megvalósításáról, végső formába öntéséről a megválasztandó új elnökség határozhat.
Beszámolt az első háromnegyed év számairól és visszatekintett az általa vezetett BÜK tizenkét éves vagyoni gyarapodására. Dr. Réti László tájékoztatása szerint az azóta auditált könyvelési adatok azt tanusítják, hogy a tervezettnél az időarányos bevételek 97 millió forinttal, az év végiek 110 millió forinttal magasabbak, az időarányos kiadás 109 millió forinttal kevesebb, az év végi pedig 100 millió forinttal lesz alacsonyabb. A működési eredmény időarányosan 229 millió forint, az előrejelzés szerint pedig év végével 240 millió forint lesz.
A BÜK bevételei és működési költségei - a leköszönő elnök tájékoztatója szerint - az elmúlt tizenkét évben egyaránt majdnem a duplájára nőttek, vagyona (a számviteli beszámoló szerinti saját tőke értéke) pedig több mint háromszorosára bővült: 623 744 ezer forintról 2 027 160 ezer forintra. Eközben a tagság számára 2013-2018. 09. 30. között 915 millió forint ráfordítású, de a felhasználó (tagi) oldalon kb. 5 milliárdos piaci értékű térítésmentes tudásfejlesztési szolgáltatást is nyújtott.
Dr. Réti László értékelése szerint az elnökségnek a közgyűlés által jóváhagyott álláspontja szerint a tényleges pénztartalékot az Üttv. szerinti éves költségvetési főösszeg nagyságrendjére kellett felfejleszteni. Ez a cél már évekkel ezelőtt megvalósult, a pénztartalék ennél a mértéknél magasabb (168 %).
Az ülésen részt vett dr. Bánáti János, a MÜK elnöke, aki - a dr. Réti Lászlótól kapott tájékoztatás szerint - az oktatási-képzési tevékenység eredményeit, a fegyelmi testületek magas szintű munkáját és a kamarai hírlevél jelentőségét emelte ki.