A dokumentumról szóló, az MTI-hez eljuttatott közleményben a Legfőbb Ügyészség (LÜ) azt írta, hogy az ügyészség munkájának jelentős részét 2017-ben is a büntetőjogi ügyészi tevékenység képezte.

 • Tavaly is folytatódott a 2013 óta tapasztalható csökkenő tendencia a regisztrált bűncselekmények és az elkövetők számának alakulásában (226 ezer 452, illetve 92 ezer 896).
 • Szándékos befejezett emberölés 92-szer fordult elő, ezt az LÜ kis számnak nevezte.
 • Az összbűnözésen belül hagyományosan jelentős arányt képviselő, vagyon elleni bűncselekmények közül tavaly nagymértékben csökkent a lopások és a csalások száma.
 • Az embercsempészések száma az előző évhez képest csaknem a felére esett vissza.
 • A hivatalos személy, a közfeladatot ellátó személy és a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak száma az előző időszakhoz hasonlóan alakult.
 • Némileg nőtt a kábítószerrel visszaélések előfordulása, valamint a közlekedési bűncselekmények jelentős hányadát kitevő, ittas állapotban elkövetett járművezetések száma - sorolták.
 • Míg a gazdasági vesztegetések száma a korábbi évekkel összehasonlítva lényeges csökkenést mutat, addig a hivatali vesztegetések száma 2017-ben 945-re nőtt.
 • A gazdasági bűncselekmények csoportjában továbbra is meghatározó szerepet játszik a költségvetési csalás, amelynek ugyanakkor csökkent a gyakorisága. Az elkövetők kifinomult eszközök alkalmazásával igyekeznek megtéveszteni az adóhatóságokat, és okoznak ezzel esetenként milliárdos nagyságrendű vagyoni hátrányt. A legjellemzőbb továbbra is az adóalap csökkentése ténylegesen fel nem merült költségekkel, amelyet rendszerint hamis számlákkal akarnak igazolni.
 • Tavaly is kiemelt figyelmet fordított az ügyészség a növekvő számú pénzmosásos bűncselekményre - hangsúlyozták.
 • Egyes bűncselekmények nyomozása az ügyész kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ezeket a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), valamint az ügyészség területi szervezeti egységei végzik - közölték.
 • Az elmúlt évben a KNYF központi egységei túlnyomórészt hivatali, korrupciós, vagyon elleni és közlekedési bűncselekményekben, míg a regionális osztályok jellemzően a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó bűncselekmények miatt jártak el.
 • A vádemelések és a vádemeléssel érintettek számának alakulása egyrészt a regisztrált bűncselekmények számának csökkenésével, másrészt azzal függ össze, hogy az ügyészség tavaly is sok esetben biztosította a bírósági eljárás elkerülésének lehetőségét a közvetítői eljárás intézményének alkalmazásával vagy a vádemelés elhalasztásával.
 • Az eljárást gyorsító intézkedéseket - a többi között a tárgyalás mellőzését vagy a bíróság elé állítást - a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is nagy számban alkalmazta az ügyészség. A vádemelések több mint felét ily módon sikerült gyorsan lezárni.
 • Az ügyészség váderedményessége változatlanul kiemelkedő, és 2013 óta folyamatosan nő; tavaly az utóbbi tíz év legmagasabb értékét érte el: 97,8 százalékot.
 • A terheltek 82,23 százaléka esetében a bíróság a váddal mindenben egyezően mondta ki a vádlottak bűnösségét - írták.
 • A legjelentősebb jogszabály-előkészítési munka 2017-ben az új büntetőeljárásról szóló törvény kodifikációjának a befejezése volt.
 • Az ügyészség közjogi szakterületen dolgozó ügyészei tavaly is változó jogszabályi környezetben látták el feladataikat. Az egyik legfontosabb változás, hogy - néhány törvényi kivétellel - megszűnt a civil szervezetek feletti általános ügyészi törvényességi ellenőrzési jogkör.
 • Az elmúlt évben is a szakterület kiemelt feladatát képezte a szabálysértési, illetve a közigazgatási hatóságok elővezetést elrendelő határozatainak felülvizsgálata, valamint a szabálysértési hatóságok és az előkészítő eljárást folytató rendőri szervek eljárást megszüntető határozatainak ellenőrzése.
 • A megbízhatósági vizsgálat lefolytatása - ennek során a vizsgálatot végző szerv a valóságban is előforduló, mesterségesen létrehozott élethelyzetben arra teszteli az adott embert, hogy követ-e el hivatali működésével összefüggő bűncselekményt - ügyészi jóváhagyás után történhet meg, majd a vizsgálat befejezését követően az ügyész a végrehajtás törvényességét is ellenőrzi. Tavaly a kijelölt főügyészségek 833 megbízhatósági vizsgálatot elrendelő határozatot hagytak jóvá.
 • Az ügyész közérdekvédelmi hatáskörében eljárva kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói jogok érvényesülésére, szükség esetén fellép a fogyasztók érdekeinek védelmében - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy az általános szerződési feltételek tisztességtelensége miatt 42 keresetlevelet nyújtottak be.
 • Az ügyész alapfeladatai közé tartozik a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete. A 2017-ben elvégzett országos vizsgálat szerint a korábbi évekhez hasonlóan általában megfelelt a jogszabályoknak és a nemzetközi elvárásoknak a bánásmód a fogvatartottakkal.
 • A legfőbb ügyészi országgyűlési beszámoló szerint az ügyészség nemzetközi tevékenysége aktív és eredményes volt.
 • Külön kiemelték a magyar ügyészség és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) együttműködését. Tavaly az OLAF hat ajánlást küldött meg az LÜ-nek. Két esetben az ügyészség nyomozást rendelt el, háromban az ajánlást már folyamatban lévő nyomozásban értékelték, egy ügyben pedig az ajánlás alapján korábban megszüntetett nyomozás továbbfolytatásáról rendelkeztek - olvasható a közleményben.

Foto: Panpress