Néhány fontosabb elem: az elektronikus kapcsolattartás kizárólagossága, a jogi képviselő tájékoztatási kötelezettsége a cégiratban feltüntetett személyes adatokkal kapcsolatban, a változások automatikus átvezetése, vezető tisztségviselő képviseleti jog nélkül, természetes személyek adatainak és a bűnügyi nyilvántartási rendszer ellenőrzése, a változásbejegyzési kérelem benyújtása a változás bekövetkezte előtt, létesítő okirat aktualizálásának kötelezettsége automatikus bejegyzés esetén, a végelszámolás új rendje és egyszerűsített szabályai, az egyszerűsített végelszámolás lehetőségének kiterjesztése további cégformákra (pl. Kft., Zrt.).

Az előadás során a változások az ügyvédek szempontjai és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bíráinak várható jogértelmezése alapján kerülnek bemutatásra. Előadó dr. Szűcs Gábor ügyvéd (képünkön).

Az előadásra a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében kerül sor 2018. június 26-án, kedden 13 órakor. Minden érdeklődőt szívesen látnak.