Maciej Szpunar életrajza

Az 1971-ben Krakkóban (Lengyelország) született Maciej Szpunar 1995-ben az Uniwersytet Śląskin (Sziléziai Egyetem, Lengyelország), majd 1996-ban a Collège d’Europe de Bruges-ön (brugge-i Európa Tanulmányok Szakkollégiuma, Belgium) szerez jogi diplomát. Az Uniwersytet Śląskin 2000-ben védi meg jogi doktori értekezését, 2009-ben a jogtudományok habilitált doktora, majd 2013-ban a jogtudományok egyetemi tanára címet szerez. Egyetemi munkássága keretében 1998-ban „Visiting Scholar” a cambridge-i Jesus College-ban (Egyesült Királyság), majd vendégoktatóként 1999-ben az Université de Liège-re (Liège-i Egyetem, Belgium), 2003-ban pedig a firenzei Európai Egyetemi Intézetbe (Olaszország) is ellátogat.

2001-ben a katowicei ügyvédi kamara tagja lesz, majd az ügyvédi hivatást gyakorolja 2008-ig. Szintén ezen időszakban az igazságügyminiszter melletti magánjogi kodifikációs bizottság nemzetközi magánjogi csoportjának tagja.

2008 és 2009 között az európai integrációs bizottság hivatalának (Lengyelország) helyettes államtitkára, majd 2010 és 2013 között a lengyel külügyminisztérium helyettes államtitkára. E három év során a lengyel kormány meghatalmazottjaként jár el az Európai Unió igazságszolgáltatási fórumai előtti jelentős számos ügyben.

Továbbra is készséggel részt vesz az egyetemi kutatásban, több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, ezzel párhuzamosan pedig számos publikáció szerzője az európai jog és a nemzetközi magánjog területén.

Maciej Szpunar, akit 2013. október 23-án neveznek ki a Bíróság főtanácsnokává, 2018. október 11. óta a Bíróság első főtanácsnoka.