Az ügyvédek arra emlékeztetnek, hogy a kormánynak nem dolga a konkrét bírói döntések, így a Kúria választással kapcsolatos határozatainak kommentálása sem, ahogy fogalmaznak: „a bírák a hatályos jogszabályok alapján, illetve a saját belső meggyőződésük szerint mondják ki ítéleteiket”. Dr. Bárándy Péter szerint a jogállamisággal ellentétes, amikor a végrehajtó hatalom kijelenti egy bírói fórumról, hogy az intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához - tudósított a fejleményekről a Népszava c. napilap.

A laphoz eljuttatott jogászi felhívás tűrhetetlennek nevezi, hogy a végrehajtó hatalom nem először támadja az igazságszolgáltatást. A kiáltvány szerzői emlékeztetnek rá, hogy a kormány üzent a vörösiszapperben, a gyilkosság áldozatává vált veszprémi kézilabdás ügyében és a közlekedési balesettel több ember halálát okozó szlovák milliomosnő ellen folyó eljárás során is. „A 2010-es kormányzati ciklusban kényszernyugdíjba küldték a 62. életévüket betöltött bírákat. Ugyanakkor megszüntették a választott bírákból álló, a szervezet igazgatásában meghatározó szerepet betöltő Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot, és helyette létrehozták az Országos Bírósági Hivatalt, élén a kormányhoz közelálló, kilenc évre megválasztott, személyi kérdésekben gyakorlatilag teljhatalmú vezetővel” – olvasható a közleményben.

A jogászok kötelességüknek érzik a szakma és a társadalom figyelmeztetését, hogy ha a hatalom folytatja ezeket a lépéseket, az igazságszolgáltatás ismét közvetlenül a politika befolyása alá kerülhet, ami sértené a hatalmi ágak szétválasztásának alapelvét. „Ügyvédként, közéleti szereplőként beszélnünk kell erről, mert vétkesek közt cinkos, aki néma – fogalmaznak, majd társaikhoz fordulnak. „Kérjük mindazokat a kollegákat, ügyvédeket, jogvédőket, egyetemi oktatókat, kutatókat, közéleti szereplőket, akik hozzánk hasonlóan aggódnak a bíróságok függetlenségéért, hogy támogassák a felhívásunkat”.

A felhíváshoz eddig csatlakozott dr. Fleck Zoltán jogszociológus, dr. Gönczöl Katalin kriminológus, dr. Hankó Faragó Miklós, ügyvéd, volt igazságügyi államtitkár, dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, dr. Kajdi József volt államtitkár, dr. Kaltenbach Jenő volt kisebbségi ombudsman, dr. Kende Péter ügyvéd, közíró, dr. Kiss László volt alkotmánybíró, dr. Majtényi László alkotmányjogász, dr. Sándor Zsuzsanna nyugalmazott tanácselnök bíró, dr. Szoboszlai György alkotmányjogász, ügyvéd, dr. Valki László nemzetközi jogász, dr. Vastagh Pál volt igazságügy-miniszter és dr. Vörös Imre volt alkotmánybíró.