A határozat indokolása szerint a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének (a továbbiakban: MÜBSE) 2015. november 18. napján érkeztetett átirata szerint a felperes biztosítási díjat és egyesületi tagdíjat nem fizetett, többszöri felszólításra sem rendezte tartozását , igy a MÜBSE 2015. július 31. napjával a felperes egyesületi tagságát megszüntette. Ezen időponttól tehát a felperes nem rendelkezett ügyvédi felelősségbiztosítással.

A BÜK hatráridő tűzésével felhívta a felperest ügyvédi felelősségbiztosítása igazoIására, azzal a figyelmeztetéssel, hogy ennek hiányában kamarai tagságának megszüntetésére kerülhet sor.

A felperes 2015. december 8. napján jelezte, hogy fennálló tartozását 2015. december 31. napjáig megfizeti, annak igazolására azonban 2016. január 8. napjáig sem került sor, így az elsőfoku szerv az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján határozott.

A felperes fellebbezett a határozat ellen, amelyben arra hivatkozott, hogy tartozását haladéktalanul ki fogja fizetni. A fellebbezés folytán eljárt alperes telefonos megkeresésére a MÜBSE 2016. február 18-án azt az írásbeli tájékoztatást adta, hogy a felperes fizetési kötelezettségének nem tett eleget, biztosítási jogviszonya nem került helyreállításra.

Az alperes elnöksége a 2016. február 22. napján kelt határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta...

A tanulságos ügy részleteit a Kúria ezen ügyben hozott ítélete tartalmazza, amit ide kattintva lehet elolvasni.