A MÜK elnökének levele a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettesnek

Köszönettel vettem válaszát dr. Polt Péter legfóbb ügyész úrhoz írott 2015. május 26-án kelt levelemben foglaltakra.

A védői tevékenység szempontjából rendkívül fontosnak tartom Legfóbb Ügyész Helyettes Úr levelének első pontjában rögzített ügyészi álláspontot, mely szerint az iratmásolat elektro­nikus formában történő átadása kizárólag a jogosult kezdeményezésére történhet.

A Legfóbb Ügyészség véleményét tiszteletben tartva, azonban fenntartom álláspontomat a kirendelt védők irattanulmányozási díjával kapcsolatban, ezért értelemszerűen nem tudom elfogadni Legfóbb Ügyész Helyettes Úr válaszának e körben írt érvelését sem.

Mindezekre tekintettel kezdeményezni fogom, hogy a kérdést a Kúria Büntető Kollégiuma, vagy a Büntető Kollégium Vezetöi Értekezlet tárgyalja meg, illetve - ha az szükséges - az esetleges jogszabály pontosítás érdekében meg fogom keresni a jogalkotót - fejezi be 2015. július 8-án kelt levelét dr. Bánáti János, a MÜK elnöke.