Mint az az ügyészség közleményében olvasható: 2017. november 14-15-én a Legfőbb Ügyészség, az Országos Kriminológiai Intézet és a Kínai Népköztársaság Legfőbb Ügyészsége Budapesten rendezett konferenciát az internetet érintő globális biztonságpolitikai kérdésekről „Globális biztonságpolitikai kérdések az interneten, különös tekintettel Magyarország és Kína kapcsolatára” címmel.

A téma fontosságát jelzi, hogy dr. Polt Péter legfőbb ügyész már a 2016 őszi hivatalos kínai látogatása alkalmával egyeztetett Cao Jianming legfőbb ügyésszel egy magyar és kínai közös rendezésű, kiberbűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó konferencia megtartásáról.

A konferenciát dr. Polt Péter legfőbb ügyész és a kínai delegációt vezető Zhang Xueqiao legfőbb ügyész helyettes közösen nyitották meg. Zhang Xueqiao a kibertérben elkövetett bűncselekmények okozta globális kihívásokat, és az azokkal szembeni közös ügyészi fellépés fontosságát ismertette.

Ezt követően előadásában dr. Polt Péter a jogi környezettel kapcsolatban kifejtette azon álláspontját, amely szerint a 2013 júliusában hatályba lépett új Btk. és az Európa Tanács Számítástechnikai Bűnözésről Szóló Budapesti Egyezménye modern keretet biztosít az interneten elkövethető bűncselekmények üldözéséhez, ugyanakkor az internetes bűnözés határokon átívelő jellege miatt bizonyítási nehézségek jelentkezhetnek, melynek megoldását az egyes országok közötti együttműködés fejlesztésében kell keresni.

Azon véleményének is hangot adott, hogy az együttműködésben – az Eurojust külkapcsolati tevékenységének listáján kiemelkedő helyen szereplő – Kínai Népköztársaság fontos partner, ezért örömmel venné a Kínai Népköztársaság bevonását az Eurojust igazságügyi kontaktpont-hálózatába, ugyanakkor fontosnak tartja azt is, hogy az államközi megállapodások mellett az igazságügyi hatóságok tagjai személyes ismeretségeket kössenek, szakmai és tudományos kérdésekben véleményt cseréljenek.


A konferencia zárásaként dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes (képünkön) és Zhang Xueqiao legfőbb ügyész helyettes nyilatkozatot írt alá, amelyben vállalták, hogy Magyarország Legfőbb Ügyészsége és a Kínai Népköztársaság Legfőbb Ügyészsége minden eszközzel segíti a két ország ügyészi szervezetei közötti bűnügyi együttműködést, és felmérik azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb és eredményesebb információátadást a kiberbűncselekmények felderítése és nyomozása körében.