Az elmúlt huszonöt évben a közjegyzőség megtalálta identitását, megtalálta célját, az igazságszolgáltatás működésének segítését, a bíróságok terheinek könnyítését. Permegelőző tevékenységükkel "elterelik" a jogvitákat, akár megegyezéssel, akár a peres eljárás mellőzésével – vélekedett dr. Tóth Ádám, az MTI közléses szerint.

A permegelőző szerepet alátámasztandó jelezte: tavaly 540 ezer fizetési meghagyásos eljárásból mindössze 33 ezer alakult perré, vagyis az összesnek a 6 százaléka, a 124 ezer hagyatéki eljárásból pedig csak 386 esetben fellebbeztek.

Dr. Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke rámutatott, hogy az elmúlt huszonöt évben több és jelentősebb változás történt a közjegyzőség életében, mint a megelőző százban. Hozzátette: az ellentmondó igazságokkal teli világban alapvető szerepe van a közjegyzőségnek, a polgárok gyorsan változó környezethez történő biztonságos alkalmazkodásban, az ellenmondások feloldásában. Azt mondta, az a feladatuk, hogy "hátunkat az államnak vetve, hidat verjünk az állam és állampolgár, polgár és polgár közé".

Elismerés övezi a közjegyzői hivatásrend tevékenységét, és élvezi a jogalkotó bizalmát is, mert a rájuk bízott feladatokat magas színvonalon és hatékonyan tudják ellátni - hangsúlyozta dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Emlékeztetett: folyamatosan bővült a közjegyzők feladatköre az elmúlt 25 évben, a jogalkotónak ugyanis az volt a célja, hogy a bíróságok tehermentesítésével az átadott eljárásokban gyorsuljon az ügyintézés.

Mint mondta, a közjegyzői hivatásrend magyarországi története több mint 700 évre nyúlik vissza, ebből az utolsó 150 év kiemelten fontos. Felidézte: a rendszerváltást követően 1992-ben a közjegyzők elhagyták a bírósági szervezetrendszert és újra önálló szereplőként járhatnak el.

A közjegyzőknek átadott feladatok közül kiemelte a fizetési meghagyásos eljárást , amely évről évre egyre nagyobb szeletét teszi ki az ügyforgalomnak. Az egyes közjegyzői nemperes eljárások önálló szabályozása után hasonlóan nagy jelentőségű volt az új polgári törvénykönyv hatályba lépése: a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartása a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) feladata lett - sorolta.

Az államtitkár jelezte: az Országgyűlés az őszi ülésszakán is számos, a közjegyzői törvényt érdemben módosító törvényjavaslatot fogadott el, például, hogy a közjegyzői kinevezésnek a jövőben már nem feltétele a magyar állampolgárság. Mint mondta, erre azért volt szükség, mert az Európai Unió Bírósága 2017 februárjában kimondta, Magyarország - más tagállamokhoz hasonlóan - nem teljesíti az unió letelepedési szabadságra vonatkozó szabályait azzal, hogy csak magyar állampolgároknak teszi lehetővé a közjegyzői hivatás gyakorlását. Hozzátette: az ítélet miatt szükséges módosítás elvi jelentőségű, a kinevezési feltételek pedig garantálják, hogy a magyar állampolgárok ügyeit a magyar jogrendszert és a magyar nyelvet jól ismerő közjegyzők intézzék a jövőben is.

Szólt arról a változtatásról is, amely szerint a Végrendeletek Országos Nyilvántartása adattartalmának kiegészítésével a közjegyző egyetlen nyilvántartásból tudakozódhat az iránt, hogy az örökhagyó tett-e végintézkedést közjegyző vagy ügyvéd előtt, és e módosításnak köszönhetően felgyorsulhat a hagyatéki eljárások intézése.

José Manuel García Collantes, a közjegyzők európai szervezetének elnöke arról beszélt, fontos, hogy a közjegyzők csatlakozzanak technológia fejlődéshez, de nem szabad elveszíteniük az ügyfelekkel való személyes kapcsolat.

José Marqueno de Llano, a Latin Típusú Közjegyzőségek Nemzetközi Uniójának (UINL) elnöke szintén a technológiai fejlődés fontosságát emelte ki, mert azok hatékonyabb és olcsóbb feladatellátást tesznek lehetővé, de csak addig szabad élni a technológiával, amíg nem veszélyezteti a közjegyzői feladatok emberi, személyes végzését.

A kétnapos közjegyzői kollokvium témája a családjog . Az előadások középpontjában a közjegyzők családjogban betöltött szerepe, a családi jogviták érdemi megelőzése áll. A résztvevők többsége magyar, de érkeztek szakemberek Észtországból, Franciaországból, Albániából, Brazíliából és Romániából is.