A jogszabályváltozás feladatokat ír elő az egyéni ügyvédek és ügyvédi irodák, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) és a területi kamarák számára is.

  1. MÜK: 20 napon belül elkészíti a területi ügyvédi kamara által kiadandó útmutató tartalmát meghatározó szabályzatot. Pmt. 80. § (3) bekezdés) [megjegyzés: ez az előírás nincs összhangban a kamarai szabályzatok előkészítésére vonatkozó más törvényi határidőkkel, mert elkészíteni lehet esetleg 20 nap alatt, de elfogadni és az Igazságügyi Minisztérium válaszait bevárni, majd a miniszter által kihirdettetni már aligha.]
  2. MÜK: 45 napon belül elkészíti a Pmt. szerinti belső szabályzatot az egyéni ügyvédekre és az egyszemélyes irodákra vonatkozóan. (Pmt. 80. § (2) bekezdés)
  3. Ügyvéd/ügyvédi iroda: köteles a belső szabályzatát a MÜK felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig átdolgozni és annak megtörténtéről a területi kamarát írásban tájékoztatni. (Pmt. 80. § (1) bekezdés)
  4. A területi kamara az ügyvédségtől érkező tájékoztatókat köteles lesz fogadni és a bejelentőhöz rendelten nyilvántartani.

A Kamara kéri a tagságot, várja meg az ezzel kapcsolatos további tájékoztatásokat.

Forrás: BÜK Hírlevél