A testület megvitatta az EU "kormánya", az Európai Bizottság által 2017. január 10-én publikált szolgáltatási reformcsomagját [COM (2016) 820], amelynek (angol nyelvű) dokumentumai itt érhetőek el:

A jelentéstevő, Nicola Danti (képünkön) reformjavaslatokról szóló elkészült jelentéstervezete is napirenden volt október 11-én, amikor is 117 módosító indítványt nyújtottak be. A jelentés támogatja, elismeri a szabályozott szakmák szerepét és a szakmai előírások, rendelkezések fontosságát emeli ki a legitim közérdekű célok elérésének biztosítékaként. Hangsúlyozza a digitalizáció, az innováció, a tudomány haladásának hatását, e tekintetben külön kiemelve a jogászi és könyvelői szektort.Az arányossági tesztet illető EB javaslatot az EP IMCO bizottsága október 11-én tárgyalta. Andreas Schwab német EP képviselő (képünkön), mint jelentéstevő már elkészítette a jelentéstervezetét, amelyhez 281 módosító indítvány érkezett. Várhatóan december 4-án lesz szavazás a végleges jelentésről.

Az értesítési eljárást illető EB javaslatot szintén tárgyalta az IMCO október 11-én, november 20-21-én várható szavazás bizottsági szinten. A javaslatról EP plenáris szinten első olvasatban decemberre várható szavazás.