Tóth Nikolett Ágnes (Foto: MTA)

A sportjoggal kapcsolatban szinte kivétel nélkül mindenki megjegyzi, hogy interdiszciplináris jogág. Ezen megjegyzés azonban gyakran csak felületesen szemlélteti mindazt, ami e fogalom mögött ténylegesen megjelenik és a gyakorlatban is azt a dinamikus, változatos jellegét mutatja meg a sportjognak, amellyel akár a pályákon is találkozhatunk. Már túllépett a jog azon a kérdéskörön, hogy van-e értelme egyáltalán sportjogról beszélni. A sport jelenléte a jog világában 1996 óta - első Sporttörvényünk - tény, gyökerei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza, hiszen a szabályozására vonatkozó normák - ugyan nem önálló törvényjelleggel - de jelen voltak.

A sport(jog) egyik legfontosabb jellemzője az önszabályozás. A sport különböző "szakmai" testületei, a sportszövetségek fejlesztették e terület normáit. A társadalom-szociológiai elemek mellett az igazgatási-szervezési-rendészeti (államigazgatási), az egészségügyi, és a közgazdasági vonatkozások is számottevők, a jogi elemeken belül az egyes magánjogi és a közjogi (ezen belül költségvetési, önkormányzati) és akár büntetőjogi vonatkozások is nagy jelentőséggel bírnak. Ezt a sokszínűséget tárgyalja a kiadvány.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadásában megjelent mű - szerzője dr. Tóth Nikolett Ágnes - elektronikusan is megrendelhető.