Azon megfigyelés alapján, hogy a migránsok emberi jogait napjainkban milyen nagymérvű erőszak éri, és tekintettel arra a tényre, hogy a menekültek joga milyen sokfelől kérdőjeleződik meg, még a legdemoktrartikusabbnak tartott országokban is, az UIA-nak az a célja, hogy ezen alapelvekkel áttekintse a "menekült" fogalmat.

A nyilatkozat emlékeztet a menekültek és menedék keresők jogaira és a velük szembeni kötelezettségekre, a nemzetközi és regionális eszközrendszer fényében. Azokra a jogokra, amelyek megilletik őket, hogy biztosítva legyenek számukra a legalapvetőbb megélhetési feltételek, különös tekintettel az élelemmel való ellátásra, az elszállásolásra, az ivóvízhez és az elektromossághoz való hozzáférésre, a higiénére és a természeti elemekkel szembeni védettségre.

Ezekkel az alapelvekkel összhangban az UIA hangsúlyozza az érintett államok felelősségét is a jelenlegi migráns-krizis összefüggésében, és felhívja az államokat, hogy a migránsokal kapcsolatos politikájukat sokkal inkább világméretű, a felelősséget az államok között felosztó összefüggésekben tekintsék át.

Miként dr. Jean-Jacques Uettwiller, az UIA budapesti kongresszusán leköszönő elnöke megfogalmazta: "A nemzetközi közösségnek egy olyan szolidaritási eszközrendszert kell kiépítenie, amivel igazságos módon tudják megosztani a krízisből fakadó nyomást, annak érdekében, hogy az ügyben legérintettebb országok kezelni tudják azt."

Az UIA elkötelezi magát arra, hogy segítséget és támogatást nyújtson a nemzeti ügyvédi kamaráknak, különösen is az ügyvédek menekült-jogi felkészülésében, valamint azon akciók megvalósításához, amelyekkel szembeszállnak a nemzeti törvényhozás menedéknyújtással kapcsolatos kriminalizáló tendenciáival, valamint a biztonsági alapokra hivatkozó olyan kritériumok terjesztésével, amelyekre hivatkozva megtagadják a menekülteknek járó jogokat.

Összességében: az Alapelveknek az a célja, hogy - egyidejűleg szem előtt tartva az adott nemzeti standardokat és a globális mechanizmust - cselekvésre ösztönözze az ügyvédi hivatásrend szervezeteit, lépjenek a tettek mezejére az érintett hatóságokkal a jogsegélyhez való hozzáférés megerősítése és biztosítása érdekében.

A rászoruló emberek jogaikhoz való hozzáférésének fontosságát figyelembe ajánlva, az UIA felszólítja az államokat, az ügyvédi kamarákat, az ügyvédi hivatásrendi szervezeteket és azok tagjait, tegyék magukévá a menekültek státuszáról szóló Alapelveket.

(UIA sajtóközlemény. Magyar fordítás: KA)