Dr. Polt Péter (címképünkön) azon véleményének adott hangot, hogy az ügyészség ugyanúgy ki van téve a világban zajló változó körülményeknek, mint a bíróság. „Az elmúlt években olyan felgyorsult világnak vagyunk a részesei, amelyek gyorsabb, rugalmasabb szervezetet kívánnak meg".

A mai világban zajló technikai-társadalmi fejlődés miatt a legnagyobb kihívást a kiberbűnözés, a környezeti bűncselekmények, valamint a korrupció és a gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények jelentik - mondotta. „Igyekeztünk szervezeti változásokkal, oktatással, képzéssel, társszervezetekkel való szorosabb együttműködéssel ezek ellen még hatékonyabban fellépni, ezért külön ezzel foglalkozó szervezeti egységet állítottunk fel” – emlékeztetett.

Ahhoz, hogy az újfajta bűncselekményekre az ügyészség megfelelően tudjon reagálni, nagyon komoly szakmai tudás szükséges. „Éppen ezért a kollégák továbbképzésével erőteljesen támogatjuk a szakosodást különösen a környezetvédelem, a kriminalisztika, valamint a gazdaság területén.”

Mindemellett külső szakemberek – különösen informatikusok – segítségét is igénybe kell venniük a hatékony és gyors bűnfelderítések érdekében. 2018 január 1-jétől ugyanis bevezetésre kerül az e-bíráskodás és az e-ügyintézés a büntető-bíráskodás területén is. Ennek megfelelően a nyomozás kezdetétől az ítélet kihirdetéséig a teljes folyamatot modernizálja az ügyészség. „Haladnunk kell a korral, mert a bűnözésben a technika tudományos fejlődése és a gazdasági folyamatok ezt megkövetelik, nem maradhatunk le” – szögezte le.

2018. június 1-jén lép életbe az új büntetőeljárási törvény, amelyben a nyomozás már nem egységes folyamatként, hanem felderítési és vizsgálati szakra bontva lesz kezelve. Amíg az előbbiben a nyomozó hatóság, addig az utóbbiban az ügyész lesz a felelős az ügy menetéért – emelte ki. Hozzátette: az új kódex megfelelően fog tudni reagálni az említett új típusú bűncselekményekre, hiszen az aktuális hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve készült.

Legfontosabb szakmai cél a büntetőeljárás gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítása, amely az eljárás egyszerűsítésével érhető el – vélekedett a legfőbb ügyész. „Emellett nagyon fontos, hogy az eljárásban résztvevők emberi jogait maximálisan biztosítsuk és tiszteletben tartva azokat elősegítsük érvényesülésüket.”

Foto: MTI