Kétévente szervezi meg a MJE azt az országos tanácskozást, amelyen a hazai jogi intézmények kiemelkedő képviselő részvételével áttekintést adnak a jogalkotás és jogalkalmazás felgyülemlett tapasztalatairól. A konferencián előadások hangzanak el miniszterektől, bírósági és ügyészségi és ügyvédi legfelsőbb vezetőktől.

Az esemény valóban a legnagyobb hazai szakmai fórum: sorrendben immáron a tizennegyedik.

Az elmúlt évek során – miként dr. Bánáti Jánostól megtudtuk – hat esetben vett rész Magyarország köztársasági elnöke, három esetben az országgyűlés elnöke, de rendszeresen az előadók között szerepel az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, a legfelsőbb ügyész, az igazságügyi- és a belügyminiszter, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) elnöke.

x x x

A munka a plenáris üléseken és két szekcióban zajlik majd. Az évek során bevett gyakorlat szerint előadások váltogatják egymást, nem tudunk arról, hogy a konferencián – amely ezúttal is népes látogatottságnak örvend - lehetőség nyílna az elhangzottak megvitatására.

A ma délelőtti két előadás:

 • Az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom, különös tekintettel a közigazgatási bíráskodás kérdéseire. Előadó: Dr. Tócsányi László igazságügyi miniszter
 • Magyarország szerepe a változó Európában közbiztonsági aspektusból. Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszte

A ma délutáni plenáris ülés programja:

 • A cél közös. Észrevételek az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok viszonyrendszeréhez. Előadó: Dr. Sulyok Tamás, az Ab elnöke

 • A jog adaptációja: törvényi és bírói jogfejlesztés - lehet-e két úrnak szolgálni?. Előadó: Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke

 • A bírósági szervezet jövője. Előadó: Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke

 • Az ügyészség közjogi szakági tevékenységének időszerű kérdései.- Előadó: Dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes.

 • Változó szabályok, változó hivatás?- Előadó: Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

 • A közjegyzőség kihívásai az e-korszakban. Előadó: Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetője

Szekcióülések

Október 5. (péntek) 10.00 óra

Az emberi alapjogok védelme

 • Az emberi jogi bíráskodás újabb eredményei és kihívásai. Előadó: Dr. Paczolay Péter, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája

 • Az emberi jogi szerződési bizottságok jogfejlesztő tevékenysége. Előadó: Dr. Lamm Vanda egyetemi tanár, akadémikus

 • Az alapjogi szemlélet erodálódása az eljárásjogokban. Előadó: Dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, a Kriminológiai Társaság főtitkára

Az eljárási kódexek hatása az eljárásjogi dogmatika fejlődésére

 • Az új Polgári perrendtartás alapelvei és azok érvényesülése a peres eljárásban. Előadó: Dr. Orosz Árpád, a Kúria kollégiumvezető-helyettese

 • Rendes, rendkívüli jogorvoslat a Be.-ben lóugrással. Előadó: Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese

 • A közigazgatási eljárásjog és perjog változásai és összefüggései. Előadó: Dr. Patyi András egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Október 5. (péntek) 15.00 óra

A magyar jog és az európai uniós jog viszonya

 • Jog és identitás az európai integrációban. Előadó: Dr. Martonyi János egyetemi tanár, v. külügyminiszter

 • Az alkotmány és az európai uniós jog kapcsolata az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Előadó: Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina, a Magyar Tudományos Akadémia TK Jogtudományi Intézet igazgatója

 • A jog térségének működése a mindennapi jogászi munkában. Előadó: Professzor Herbert Küpper, Institut für Ostrecht Universität München

A technikai fejlődés hatása a jogra

 • A digitalizáció hatása a jogra és a jogászi hivatásra. Előadó: Dr. Ződi Zsolt egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

 • Fémrabszolga vagy rivális életforma? A robotok jogi szabályozásának első lépései. Előadó: Dr. Udvary Sándor egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem

 • Biotechnológia - új kihívások a jogi szabályozás számára. Előadó: Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens, Semmelweis Egyetem.

ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS

Október 6. (szombat) 10.00 óra

 • Három a magyar igazság, az új Kormány működéséről. Előadó: Dr. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter

 • A büntetőjog és a büntetőpolitika aktuális kérdései. Előadó: Dr. Polt Péter legfőbb ügyész

 • Zárszó. Dr. Polt Péter, a Jogászgyűlés elnöke

Foto: Panpress