Dr. Bánáti János (címfotónkon) elmondta, hogy az ügyvédség részéről visszatérő panasz alapján a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége visszatérően foglalkozott az OTP Bankcsoport Üzletszabályzatának lakossági záloghitelezési tevékenységéhez kapcsolódó azon kikötéseivel, miszerint az OTP az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei között szerepeltette 2017. október 1-ig egyebek mellett azt is, hogy:

  • Az eladó a tulajdonjog átruházó nyilatkozatot (bejegyzési engedélyt) legkésőbb a kölcsön és/vagy a lakáscélú állami támogatáson/kedvezmény folyósításával egy időben a Hitelező (értsd: OTP) rendelkezésére bocsátja.”, továbbá, hogy
  • Az eladó által kiadott bejegyzési engedélyt, amelyben hozzájárul a vevő(k) tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez ... a bejegyzési kérelemmel együtt a Hitelező nyújtja be az illetékes földhivatalhoz”.

A MÜK elnöke tájékoztatása szerint a fentiek megváltoztatása érdekében többfordulós egyeztetésre került sor, melynek során a MÜK képviselői több ízben tárgyaltak az OTP Bankcsoport vezető jogászaival. Ennek eredményeként a bankcsoport üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezéseiből a fenti kizárólagosság végül törlésre került, erről a MÜK elnökét az OTP az itt olvasható levélben tájékoztatta.

2017. október 1-jétől tehát tárgyi szerződéskötések során az OTP Bankcsoport – egyes más pénzintézetekhez hasonlóan – az ingatlanvásárlási célból nyújtott lakáscélú kölcsönök esetén

  • már nem követeli meg a bejegyzési engedély és az ingatlan-nyilvántartási kérelem részére történő átadását a Hitelfolyósítás feltételeként, hanem
  • megelégszik az erre vonatkozó ügyvédi letét igazolásának tényével.

A MÜK elnöke egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy az OTP Bankcsoport módosított Üzletszabályzata tárgyra nézve a letét igazolásának követelményét írja elő, azonban a szerződésnek tartalmaznia kell azt a letéteményesi ügyvédi kötelezettségvállalást, hogy a teljes kölcsönösszeg kifolyósítását követő két munkanapon belül a bejegyzési engedély a földhivatalhoz benyújtásra fog kerülni, és erről további három munkanapon belül az igazolás az OTP felé a földhivatal által érkeztetett kérelem másolati példányával megküldésre kerül.

A tárgyi Üzletszabályzat ide kattintva érhető el. A hivatkozott rendelkezés az Üzletszabályzat 5.1.2. pontjában található.