Az üggyel kapcsolatos korábbi közleményünk ide kettaintva olvasható.

A történethez még az is hozzá tartozik, hogy dr. Réti László, a BÜK elnöke meghívta a problémát felvető Kollégák a XXI. századi ügyvédségért csoport képviselőit, hogy a BÜK április 26-i (holnapi) elnökségi ülésén fejtsék ki szóban is szakmai aggályaikat, s ott vitassák meg a problémát.

A csoportot képviselő dr. Kollár Rózsa, dr. Kováts Ágnes, dr. Vauver Kriszta, dr. d'Elhougne Győző, dr. Herrman Géza, dr. Mező András, dr. Móra László, dr. Rezes Gábor azonban levélben jelezték: nem kívánnak az elnökségi ülésen való részvétellel élnii, azonban továbra is fenntartják álláspontjukat a közgyűlési összehívás részleteinek vélelmük szerinti szabálytalanságára vonatkozóan, s továbbra is a közgyűlés összehívásának újbóli kitűzését kérik, amikor annak feltételei már minden előírásnak megfelelnek majd. Az általuk felvetett probléma lényege nagyjából a következő: 1. Az alapszabály szerint a közgyűlést, tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően meg kell hirdetni a tagság körében. Ez nem teljesült be a gyakorlatban. 2. Amennyiben a meghívó kézbesítése szabályos, akkor is problémát jelent, hogy az írásbeli mellékletek megküldése nem történt meg. 3. A nem szabályszerű összehívás azért is probléma, mert még abban az esetben is, ha a közgyűlésen minden szabályosan zajlik, és a jelenlévő tagság legnagyobb megelégedésére születnek meg a közgyűlési határozatok, lehetőség nyílna a szabálytalan alakisággal meghirdetett közgyűlés miatt azok – vélhetően eredményes – megtámadására.

Erre az értesítésre válaszul dolgozta ki dr. Hidasi Gábor budapesti ügyvéd (a BÜK oktatási bizottságának elnöke) azon szakmai téziseit, amelyek központi mondanivalója szerint: Az összehívás elnökségi határozatba foglalt döntés. Nem azonos a meghívással, mert az az összehívásról szóló határozat végrehajtása. Sem az összehívás sem a meghívás nem volt szabálytalan. Egyébként a Közgyűlés megtartása ellen érvelő kollégáinknak valóban igaza van abban, hogy egy szabálytalan összehívás vagy meghívás a közgyűlési határozatok megtámadásának eredményességét okozhatja. Az eredményességtől nem tartok. A megtámadástól sajnos igen. A Kamara a Közgyűlést összehívta, az arra hatáskörrel bíró tisztségviselők intézkedtek a Meghívónak a Kamara tagjai körében történő meghirdetéséről. Nincs jog- vagy alapszabálysérelmi indoka annak, hogy az Elnökség visszavonja az összehívó határozatát, új összehívásról új határozatot hozzon, aminek végrehajtásaképpen az Elnök illetve a Főtitkár visszavonja a korábbi Meghívót, és újat tesz közé.

A BÜK életét érintő szakmai vita két dokumentuma - a Kollégák a XXI. századi ügyvédségért csoport felvetése és dr. Hidasi Gábor ügyvéd erre kidolgozott állásfoglalása - ide kattintva teljes terjedelmében olvasható.