Dr. Tóth Ádám (Foto: Panpress)

A CNUE 2020. december 11-én megtartott online közgyűlése egyhangúlag választotta meg a szervezet elnökének dr. Tóth Ádámot – adja hírül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese. dr. Parti Tamás által jegyzett közlemény. A magyar elnökség kiemelkedő jelentőségű – írja -, mivel fennállása során a szervezet először választott elnököt egy 2004-ben vagy azt követően csatlakozott közép-európai tagállamból.

A MOKK-közlemény szerint az egyéves magyar elnökség fő prioritása a digitalizáció közjegyzői tevékenységre gyakorolt hatásainak a mélyreható vizsgálata lesz. Szorosan kapcsolódva az Európai Unió 2030-ig tartó digitális programjához, a magyar elnökség célja olyan európai technológiai projektek elindítása lesz, amelyek elősegítik majd a közjegyzői tevékenység modernizálását, illetve ezzel összefüggésben a szervezet 22 tagközjegyzősége számára stabil és hosszútávú digitális együttműködés alapjainak a lefektetése.

A közjegyzők köztisztviselők és az EU 22 tagállama jogrendjének részei. Alapvető küldetésük, hogy hitelességet nyújtsanak ügyfeleik számára az olyan jogi területeken, mint a házassági szerződések, a társaság alapszabálya, végrendeletek, ingatlanügyletek stb. - olvasható a honlapjukon közzétett önértelemzésükben. - Az európai közjegyzők szilárdan elkötelezettek a jogállami értékekre alapuló Európa felépítése mellett. Az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (CNUE) a közjegyzői hivatást képviselő hivatalos testület az európai intézményekkel való kapcsolattartásban. A szakmai érdekek és értékek mentén tárgyalásokat folytat és döntéseket hoz tagjai számára számára.

A CNUE képviseli tagszervezeteinek (Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Észtország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország) közjegyzőit. Macedónia volt jugoszláv köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország megfigyelő tagoka szervezetben. A CNUE-t egy választott elnök képviseli, akinek a megbízatása egy évre szól és egy évre meghosszabbítható.

A CNUE-t 1993-ban hozták létre. Állandó irodája Brüsszelben van. 2003 óta a CNUE a belga törvények értelmében ASBL (Association sans but lucratif ) nonprofit szervezet. Az Eredetileg azEU Közjegyzőinek Konferenciája néven megalakult szervezet 2006. január 1-jén az „EU Közjegyzőinek Tanácsa” nevet vette fel.

A CNUE küldetése az, hogy szakmai téren segítse a közjegyzőséget és aktívan képviselje hozzájárulásukat az európai uniós intézmények döntéshozatali folyamataiban, mint például az állampolgársági ügyek és a vállalkozás működtetésének jogi szempontjai, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a fogyasztóvédelem.

Ennek érdekében a CNUE munkacsoportokat hozott létre az EU ügyeinek nyomon követésére és saját állásfoglalások készítésére. Ezeket a munkacsoportokat a tagjegyzőségek által kijelölt szakértők alkotják, és elnökeik a tagjegyzőségek egyikének képviselői.

A CNUE tehát - önértékelésük szerint - jelen van minden olyan politikai és technikai kérdésben, amely hatással van a közjegyzői hivatásra.

A CNUE folyamatosan tájékoztatja tagjait az európai jogszabályok fejleményeiről és az uniós intézmények kezdeményezéseiről. Segít a közjegyzők folyamatos képzésében az EK-jog területén.

A CNUE azonban nem korlátozódik csupán az EU munkájának követésére; javaslatokat is tesz. Európai dimenziójú projekteket valósít meg, valamennyi tagját bevonva, az igazságosság, a szabadság és a biztonság térségének kialakítása céljából. Ezek a pozitív kezdeményezések, amelyek gyakran az új technológiákra támaszkodnak, megkönnyítik a polgárok életét, akik mobilitását a határokon átnyúló jogi bonyodalmak akadályozhatják – olvassuk a szervezet internetes oldalán.