Mindezt dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke (képünkön) tette közzé a MÜK elnökségének kiküldött körlevelében.

Az elnök - aki meghívottként részt vett a bizottság ülésén - arról tájékoztatta a továbbiakban az ügyvédi hivatásrend tagságát, hogy az "Országgyűlés törvényalkotási bizottsága az Igazságügyi Minisztérium által beterjesztett anyag alapján az igazságügyi bizottság által előterjesztett módosító javaslatok közül néhányat nem támogatott".

Ezek közül a legfontosabbnak ítéli a MÜK elnöke, hogy nem támogatta, hogy az új Ügyvédi törvény Kormány által elfogadott és benyújtott rendelkezései kiegészüljenek az ellenjegyzett okiratok kamarai nyilvántartásának szabályaival, ezért ilyen tartalmú módosító javaslatot terjesztenek az Országgyűlés plénuma elé.Az ülésen jelenlévő, az Igazságügyi Minisztériumot képviselő dr. Völner Pál államtitkár (képünkön) ezt a bizottsági felvetést elfogadta azzal, hogy egy alaposabb előkészítést követően a kérdésre a tárca vissza kíván térni majd a jövőben.

A bizottság ülésén dr. Bánáti János, a MÜK elnöke előadta, hogy "a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége bár eredetileg az ellenjegyzési nyilvántartás bevezetését támogatta, de a felvetett problémákra tekintettel elfogadhatónak tartom, hogy a kérdés széles körű egyeztetést követően kerüljön a későbbiekben a döntéshozók elé".Az Országgyűlés előreláthatóan 2017. június 13-án (kedden) tartja meg a végszavazást a beterjesztett módosító javaslatokról és természetesen a törvényjavaslatról.


Az előzményekről

Az ún. ellenjegyzett okiratok kamarai nyilvántartásának (közkeletű nevén "e-matrica 2.0 verzió") szabályaival kapcsolatosan széleskörű, olykor szenvedélyes hangú vita bontakozott ki az ügyvédi hivatásrend széles köreiben. A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségében dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke adott hangot tagsága véleményét tükröző fenntartásainak. Elektronikus Hírlevelében (447. szám) a BÜK részéről olyan értelmű kommentárt kapott az "e-matrica" ügy, hogy az - minden vele szemben megfogalmazott eddigi fenntartás mellett, összességében - kifejezetten hasznos lesz a kamarai anyagi bevételek szempontjából, ami pedig további lehetőségeket biztosít az ügyvédségnek nyújtandó szolgáltatások bővítésére. Szakmai tekintetben egy állásfoglalásában dr. Nehéz-Posony Márton, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének tagja, majd vele szinte egyidejűleg közzétett írásában dr. Hidasi Gábor, a BÜK oktatási bizottságának elnöke fejtették ki részletesen a tervezettel kapcsolatos ellenvéleményüket, ellenérveiket. Nagy visszhangot váltott ki a Kollégák a XXI. századi ügyvédségért elnevezésű csoport (közkeletű nevükön: a XXI-esek) állásfoglalása, illetve petíciója, amely az ügy szakmai kritikáján túlmenve, erős ellenérzését fogalmazta meg szerintük "az e-matrica" vonatkozásában a kamarai tagság korábbi, közgyűlési határozatban is artikulált véleménnyel szembemenő BÜK-elnökségi állásfoglalással szemben. A BÜK elnöksége június 6- i ülésén mélyreható vita keretében foglalkozott az üggyel, s megvitatták az ellenjegyzett okiratok kamarai nyilvántartásának minden felvetődött vonatkozását. Az elnökségi ülést követően az "e-matrica 2.0" egyik szakmai kritikusa, dr. Nehéz-Posony Márton a Kollégák nevű zárt Facebook-os csoport levelezőlistáján fejtette ki ambivalens érzéseit és szubjektív álláspontját. Az elnökségi vitáról a BÜK Hírlevele (448. szám, június 6.) ezt közölte: "A napokban az ügyvédi törvény tervezetéhez a Parlament Igazságügyi Bizottsága által 12. sorszám alatt beterjesztett indítvány egyik rendelkezését (ellenjegyzési nyilvántartás) kifogásolták körlevelek. Elnökségünk a kérdést természetesen megvitatta és meghallgatta az ellenzők részletes álláspontját. A vita alapos és szakmai volt. Ismereteink szerint ezen a héten kormányzati szinten a döntések megszületnek. Ezt természetesen figyelemmel kísérjük, és tagjainkat tájékoztatni fogjuk."

Ezt követően következett be az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának az ellenjegyzett okiratok kamarai nyilvántartásának ügyét a tervezetből kivevő ülésére, amiről fentebb beszámoltunk.