A pályaművek

  1. alkotmányjog és a közigazgatási jog,
  2. a polgári anyagi és eljárási jog,
  3. a büntető anyagi és eljárási jog

köréből íródjanak. A kifejezetten jogelméleti, jogtörténeti, tisztán a külföldi jogokról szóló, illetve alapvetően összehasonlító jogi munkák a pályázatban nem vehetnek részt – az ilyen pályamunkákat az MJE Titkársága a pályázónak visszaküldi.

Az egyes pályamunkák minimális terjedelme 1 ív (40.000 karakter), maximális terjedelme 2 ív (80.000 karakter). A pályázaton nem vehetnek részt azok a tanulmányok, amelyek már nyilvános publikálásra kerültek, vagy nyilvános publikálásuk már folyamatban van, továbbá amelyeket más pályázatokra már benyújtottak.

Az egyes pályaműveket jeligével ellátva 2016. szeptember 30.-ig két példányban kinyomtatva, valamint egy példányban elektronikus formában kell benyújtani az MJE Titkárságán (1054 Budapest, Szemere u.8., e-mail cím: mje@jogaszegylet.hu).

A pályázók mellékletként lezárt borítékban – a borítékon a jeligét feltüntetve – közöljék személyes adataikat (név, születési dátum, lakcím, foglalkozás). Csak a díjnyertes pályázatoknál kerülnek a borítékok felbontásra. A nem nyertes pályázatoknál a borítékot a pályázó kérésére a Titkárság visszaadja. Egy pályamunkának több szerzője is lehet.

A pályaműveket az MJE vezetősége bírálja el a pályázatot értékelő szakbírálók véleménye alapján. A szakbírálókat az MJE vezetősége jelöli ki.

A pályázatok elbírálásának véghatárideje 2016. november 15.

A pályamunkák közül mind a hat témakörben egy első, egy második és egy harmadik díj kerül kiosztásra. A témakörök:

  1. alkotmányjog,
  2. közigazgatási jog,
  3. polgári jog,
  4. polgári eljárási jog,
  5. büntetőjog,
  6. büntető eljárási jog.

Az első díj összege 500.000.- Ft., a második díj összege 200.000.- Ft., a harmadik díj összege 100.000.- Ft. Az MJE fenntartja a jogot, hogy egyes díjakat ne adjon ki, illetve hogy az egyes díjkategóriák között átcsoportosításokat eszközöljön.

A pályadíjak ünnepélyes átadására 2016 decemberében kerül sor. A szélesebb érdeklődésre számító tanulmányokat az MJE folyóirataiban, elsősorban a Magyar Jogban megjelenteti. Az MJE által publikálni nem kívánt, illetve nem díjazott pályaművekkel a pályázó szerző szabadon rendelkezhet.