Az egyelőre közigazgatási egyeztetére kiküldött dokumentum - erre elvben két hét áll rendelkezésre - az Igazságügyi minisztérium honlapján olvasható, ide kattintva.

A szöveg tanulmányozásánál figyelmbe veendő, hogy - miként a dokumentum bevezetésében olvasható:az előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!

A közvetlen előzményekről szóló utolsó közleményünk pedig itt olvasható.

Kommentár

A Budapesti Ügyvédi Kamar hírlevele egy gyorselemzésre is vállalkozi a tervezet szövegénekismeretében:

A tervezet sok ügyvédi adminisztratív terhet megszüntet, illetve lehetőséget biztosít arra, mi magunk szüntessünk meg szabályzatalkotási, önszabályozási jogkörünkben.

A perlekedő és okiratszerkesztő jogtanácsosokat, jogi előadóikat a kamarába integrálja és biztosítja részvételi jogukat a rájuk vonatkozó döntésekben. Létrehozza az „ügyvédasszisztens” intézményét, aki egy olyan munkavállaló lehet, aki saját, akár „elektronikus” jogosultságokkal átveheti az ügyvédek időt rabló e-ügyintézési feladatainak jó részét.

A Magyar Ügyvédi Kamara számos új feladatot kap (kirendeléssel, kötelező továbbképzési akkreditációval és más tárgykörökkel kapcsolódó szabályozási jogkörök). Ez feltételezi, hogy változzon a tagdíj, vagy a tagdíjmegosztás az országos és a területi kamarák között. Növelnék a felelősségbiztosítások összegét káronként 15 millió forintra.

Egyes területi kamarák egyenlőre aggódnak saját, esetleges „elsorvasztásuk” miatt. Egy biztos: csökken a területi elnökök hatalma a fegyelmi jogok gyakorlása terén, de más jogkör- vagy feladatcsökkenés nem mutatkozik. Nálunk maradnak a nyilvántartások, az igazgatási, képzési, érdekvédelmi feladatok. Sokan még nem látják az ún. „kettős tagság” előnyeit. Ez azt jelenti, hogy a kamarai felvétellel mindenki automatikusan tagja lesz a Magyar Ügyvédi Kamarának is. Ez persze lehetővé teszi azt is, hogy a tagok onnan is kapjanak adómentesen közvetlen szolgáltatásokat, ha a feladatot a norma a Magyar Ügyvédi Kamarához telepíti. Természetesen szó van a tervezetben az ügyvédi sikerdíjról. Csak sikerdíjra elvállalni ügyet nem lehet.

Amit mi rendszerszintű vívmánynak értékelünk: az ügyvédi tevékenység fogalmának újradefiniálása (ez értékelhető a régen várt, a zugírászoknak küldött miniszteri selyemzsinórnak is), valamint az ügyvédi titok körének megreformálása. Ezek az új intézmények egyértelművé teszik, hogy kik jogosultak és kik nem pénzért dolgozni az ügyvédi piacon és védik, megerősítik létalapunkat: az ügyfél és ügyvéd közötti bizalmat.