Megőrzött önkormányzatiság

Tekintettel arra, hogy a kamarai közgyűlés az új Ügyvédi törvény kodifikációs folyamatának közepén zajlott le, igen nagy érdeklődéssel fogadta a jelen lévő szép számú tagság dr. Bánáti Jánosnak, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének beszámolóját a kodifikáció előzményeiről, a szakmai tárgyalások fordulóiról, az egyes - az ügyvédtásadalom szempontjából kiemelkedően fontos részletkérdésekről, valamint arról az érdekvédelmi tevékenységről, amit a MÜK végzett a törvényalkotás szakmai vitája során.

A MÜK elnöke részletesen foglalkozott az ún. "kettős tagság" körüli elképzelések törvénytervezetbe emelésének előzményeivel, annak előnyeivel és a többek által aggályosnak tekintett hátrányaival, továbbá a kamarai fegyelmi ügyekben várható új törvényi változásokkal.

Egybe vetve az eddigi észrevételeket, kritikákat és kommentárokat, továbbá elfogadva a törvényszerűen, a kor követelményei szerinti várható változásokat is, megálapította, hogy az új Ügyvédi törvény megőrizte a legfontosabbakat a honi ügyvédség számra: a teljeskörű önkormányzatiságot. Ez olyan eredmény, ami megnyugtató lehet valamennyi hazai ügyvéd és valamennyi területi kamara számára.

Nagy feladat vár a Magyar Ügyvédi Kamarára, hívta fel a figyelmet az elnök, hiszen a törvény elfogadása után - éppen a teljes körű kamarai önkormányzatiság jegyében - több mint húsz belső szabályzatot kell megalkotnia a MÜK-nek. Óriási feladat, amely összehangolt és igen komoly szakmai munkát kíván majd, valamennyi területi kamara bevonásával.

Felelősség a jövőért

Miután a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagságának a véleményét is összefoglalta az új Ügyvédi törvény eddig megismert részleteivel kapcsolatosan, elnöki beszámolójában dr. Mikó Péter (képünkön) különösen is nagy hangsúlyt helyezett a jövő ügyvédi generációjának segítésére a jogszabályokban történő eligazodásban, az ügyvédi praxisra való felkészülésben, a hivatásrendi önazonosság megerősítésében, a kamarai közösségi élet megkedveltetésében és nem utolsó sorban az ügyvédségnek az igazságszolgáltatásban betöltött sajátos, felelős szerepe tudatosításában és megélésében.

A megőrzött kamarai önkormányzatiság komoly felelősséggel jár minden érintett döntéshozó esetében olyan tekintetben is, hogy nem csak a kamarai működtetés és működés hivatásrendi értékeinek, hagyományainak tiszta sodrását és nem csak a kamarai működés jelenének a gördülékenységét kell biztosítani, hanem az ügyvédség jövőjének tudatos építésére is oda kell figyeln. Arra megfelelő terveket kell készíteni, megfelelő anyagi hátteret kell biztosítani és megfelelő közösségi energiát kell fordítani.

Hármas feladat

Az ügyvédi munka, s így maga az ügyvédség is korszakváltozás határához érkezett - figyelmeztetett az elnök. Ebből pedig három komoly feladat következik: fel kell ismerni a a korszakváltás jeleit, fel kell mérni a változással együtt járó feladatokat és azokat végre is kell hajtani. Ez a legfontosabb, összetett feladata annak az ügyvédgenerációnak, amely ma hordoz döntéshozói felelősséget a hivatásrendi közösségért.

A kamara életének gyakorlati vonatkozásait öszegezte a beszámolási időszakra visszatekintve dr. Szabó Kálmán titkár (képünkön), az ellenőrző bizottság jelentését pedig Szabóné dr. Ónodi Esztertől (képünkön) halgatta meg a közgyűlés., amely elfogadta a 2016. évi költségvetési beszámolót és a 2017. évi költségvetést.