Dr. Gábor Lászlót - a gyászjeletést február 13-án kiadó - Magyar Ügyvédi Kamara és a MÜBSE saját halottjának tekinti.

Dr. Gábor László 1948. január 13-án született Budapesten, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett cum-laude minősítésű jogi diplomát.

Édesapja a Fővárosi Bíróság tanácselnökeként ment nyugdíjba, felesége bíró, fia ugyancsak ügyvéd lett.

1971. április 1-től először ügyvédjelöltként, 1973. augusztus 15-től ügyvédként tevékenykedett a Budapesti 25. számú Ügyvédi Munkaközösségben. 1993. január 1-től a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában, melynek utóbb 2010. június 30-ig irodavezetője lett, amikor a kamarai tagsága szünetelését kérte.

Az ügyvédi közéletben kezdettől fogva aktívan vett részt, először fegyelmi bizottsági tag, majd 1984-1992-ig az Országos Ügyvédi Tanács titkára, 1992-ben főtitkárnak választották, amit négy cikluson keresztül töltött be.

A legmagasabb ügyvédi kitüntetések birtokosa, 1998-ban a Magyar Köztársaság Tisztikereszt kitüntetésben részesült.

2010. július 1-én a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító és Segélyező Egyesülete főtitkárává, a Biztosító ügyvezetőjévé választották, mely tisztségeket elhunytáig töltötte be.

Dr. Gábor László az a kolléga - írja a gyászjelentést kiadó dr. Bánáti János, a MÜK elnöke és dr. Kovács Kázmér, a MÜBSE igazgatósági elnöke -, akire talán senkinek nem volt soha rossz szava, az egyik legközkedveltebb ügyvédvezető, ezt tükrözi számos újraválasztása is. Józan, okos, szerény, jó humorú, kiváló képességű, a konfliktusokat a legjobban kezelő vérbeli jogász barátunkat vesztettük el a személyében, akinek jelentős szerepe volt abban is, hogy az ügyvédek biztosító egyesülete töretlenül fejlődött az utóbbi években az ő vezetése alatt. Elhunyta az egész magyar ügyvédség súlyos vesztesége.

(Címfoto: Ahogy emlékezetünkben él: Dr. Gábor László, 2010 - Komlós Attila/PanPress Archívum)

* * *

Dr. Gábor László főtitkárként előad a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Vezetői Értekezletén 2007-ben, Siófokon

Amikor dr. Gábor László 2010-ben dr. Horváth Jenő elnök mellett a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkáraként eltöltött hosszú évek után a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító és Segélyező Egyesülete főtitkárrá választotta, a Magyar Ügyvédi Kamara folyóirata, az Ügyvédek Lapja tett közzé vele egy beszélgetést, amit régi kamarai "harcostársa", dr. Bálint Ákos György készített. Az interjúnak anak idején szerkesztőségünk ezt a címet adta: "Akitől nem búcsúzunk"... Most, a reá való emlékezésül - az élet törvényei szerinti búcsúzás jegyében - közzé tesszük a hét évvel ezelőtti beszélgetést.

Beszélgetés 2010-ben dr. Gábor Lászlóval

Ügyvédek Lapja, 2010/3

Búcsúznunk kell-e tőled?

- Dr. Gábor László: Remélem, hogy nem, de erről a beszélgetés végén többet is fogok szólni.

Hogyan lett a Gábor család jogász família?

- Dr. Gábor László: A Gábor család eredetileg, mint több száz székely család határőr família volt. Később iparosok és hivatalnokok lettek a férfiak, az utolsó 120 évben főleg jogászok. Dédapám jegyző volt, nagyapám bíró, apám bíró, jómagam ügyvéd, feleségem bíró, és a fiam is ügyvéd, két lányom közül egyik sem jogász.

Igaz-e a Gábor Áronnal kapcsolatos rokonság és az erdélyi származás?

- Dr. Gábor László: Mint említettem, székelyek vagyunk, Gábor Áron családjából származom. Gábor Áronnak nem volt leszármazottja, testvére István leszármazottai vagyunk. Ápoljuk, és tiszteljük az ágyúöntő székely hős emlékét, édesapám évtizedekig kutatta a Gábor Áron emlékeket és azokat publikálta is.

Mi döntötte el az ügyvédi pályára lépésedet?

- Dr. Gábor László: Eredetileg bíró szerettem volna lenni apám példája után. Időközben felismertem, hogy az ügyvédi pálya kötetlenebb, színesebb, több mindennel foglalkozhatok, mint egy szakosodott bíró.

Hol voltál jelölt, hol voltál ügyvéd?

- Dr. Gábor László: Nagy szerencsémre 1971-ben a Budapesti 25. sz. Ügyvédi Munkaközösségbe osztottak be. Legendás főnököm: Ádám Tibor, aki annak ellenére, hogy az ügyvédi kamara elnökhelyettese volt, az ügyvédi kar egyik legszellemesebb egyénisége volt. Egyes mondásai még ma is élnek közöttünk anélkül, hogy annak eredeti szerzőjét ismernék. Nagy nevű kollégák dolgoztak itt: Marton Zoltán, id. Réthy Sándor és fia, Bárándy György, Palla Gyula, Jármay Ildikó és mások a teljesség igénye nélkül. Nálunk volt ügyvédjelölt : Szűcs Andrea, Probstner Ilona is. n1992. december 31-ig voltam a 25. sz. Ügyvédi Iroda tagja.

Dr. Gábor László főtitkár és dr. Török Ferenc titkár a Magyar Ügyvédi Kamara delegációjának tagjaiként Nagyszebenben, 2009-ben, a Román Ügyvédi Kamara meghívására rendezett kamaraközi megbeszélésen

Milyen iroda a Bárándy iroda?

- Dr. Gábor László: 1993. január 1-jén Bárándy György, Bárándy Péter, Zamecsnik Péter, Kománovics Ibolya és jómagam alapítottuk az irodát. Baráti, munkatársi körből választottuk egymást az alapításkor. Ebből következően színes, - több mint kollegiális - kapcsolat alakult ki. Az elmúlt 18 évben, több mint 50 ügyvédjelöltet neveltünk fel, akik közül ma már sokan ismert ügyvédek. Röviddel az alapítás után csatlakozott az irodához Galli István és az első nálunk jelöltből ügyvéddé váló Karsay Ferenc. A generációváltás is megkezdődött, az iroda tagjai lettek Bárándy Gergely és a fiam, ifj. Gábor László. Az a megtiszteltetés ért, hogy az alapításkor a tagok engem választottak az iroda vezetőjévé.

Melyek a kedvenc jogágaid?

- Dr. Gábor László: Mint a legtöbb fiatal ügyvéd, kezdetben a büntetőjoggal foglalkoztam, de megélhetési okokból polgári peres ügyeket, ezen belül családjogi ügyeket is vállaltam. Az évek során megszerettem a polgári ügyeket, a büntetővédelem háttérbe szorult, lassan csak a nagyobb büntetőügyekben vállaltam szerepet.

1988-tól a gazdasági joggal, cégjoggal is foglalkozom, hiszen a büntető és polgári jog mellett a gazdasági jog az ügyvédek praxisában egyre jelentősebb szerepet kapott figyelemmel arra, hogy a jogtanácsosok nagy része is az ügyvédi karba került át.

Milyen volt a kamarai pályafolytatásod?

- Dr. Gábor László: 1985-ben megválasztottak az Országos Ügyvédi Tanács titkárának. Ekkor 37 éves voltam, az OÜT legfiatalabb titkára lettem. 1992-ben az Országos Ügyvédi Kamara főtitkára lettem. Mint a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára 4 ciklusban kaptam bizalmat. Ez a kamaránál eltöltött 25 év pályafutásom legszebb évei voltak. Visszatekintve a kezdetekre, a feladatok megsokszorozódtak, és a kamarai vezetés felelőssége is jelentősen megnőtt, figyelemmel arra, hogy közigazgatási feladatokat is ellát a kamara az ügyvédség vonatkozásában. A 25 év alatt említést érdemlő konfliktusom nem volt, kölcsönös kompromisszumokkal a vitákat mindig megegyezéssel sikerült megoldani.


Emlékezetes jelenet 2008-ból: dr. Horváth Jenő, a MÜK legendás elnöke, ma a MÜK örökös tiszteletbeli elnöke és dr. Gábor László, a MÜK akkori főtitkára Salgótarjánban, a MÜK kihelyezett elnökségi ülése alkalmából rendezett szabadidős programra, bányalátogatásra készülve, az ott kapott egyen-"védőöltözékben".

Milyen érzés megválni a MÜK-től és az ügyvédségtől?

- Dr. Gábor László: Felemás érzéseim vannak. Két hét telt el a választások óta, de időnként elbizonytalanodom a döntésem helyességét illetően. Az bíztat, hogy a Biztosító Egyesület végül is az ügyvédek szervezete, szoros szálakkal kapcsolódik az ügyvédi kamarákhoz. Így a jövőben is kapcsolatban maradok az ügyvédekkel és az ügyvédeket képviselő kamarákkal.

Hogyan tekintesz vissza eddigi pályádra?

- Dr. Gábor László: Az ügyvédi közéleti pályám mellett sosem hanyagoltam el az ügyfelek képviseletét, azt igyekeztem lelkiismeretesen ellátni.

Milyennek látod az ügyvédség jövőjét?

- Dr. Gábor László: Az ügyvédség jelenleg nincs könnyű helyzetben. Hatalmasra duzzadt a létszám, egyre nehezebb az ügyvédek megélhetése még akkor is, ha a lehetőségek bővülnek, bár nem abban a mértékben, ahogy szeretnénk. Ugyanakkor az ügyvédségre mindig szükség lesz, hiszen modern társadalomban élünk. Rendkívül fontos – bár egyre nehezebb – a tudás folyamatos karbantartása. Ma már nem lehet „kotta nélkül muzsikálni”, nem lehet a jogszabályok alapos és precíz ismerete nélkül működni.

A MÜBSÉ-vel kapcsolatban milyen elgondolásaid vannak? Hogy vélekedsz a Bonus-Malus rendszerről?

- Dr. Gábor László: Nagyképűség lenne kijelenteni, hogy főtitkárrá választásommal minden meg fog változni. A MÜBSE jól szervezett olajozottan működő biztosító. Egyik alapítója szervezeti felépítője, működésének megszervezője dr. Horváth József főtitkár volt. Amit felépített azt szeretném ugyancsak jól működtetni, és ha lehetőség van továbbfejleszteni.

Az utóbbi években állandó vita tárgya a Bonus-Malus rendszer bevezetése. Magam is a bevezetés híve vagyok. Ennek első eleme idén már megvalósult a jó gazdálkodás következtében lehetővé válik, hogy az utóbbi 7 évben kárt nem okozó ügyvédek biztosítási díjkedvezményben részesüljenek. A Malus rendszer valóban nem került még bevezetésre, ennek sorsa a jövő kérdése.

Végül a legfontosabb kérdés, búcsúzunk vagy nem búcsúzunk?

- Dr. Gábor László: Biztosan nem, hiszen a Biztosító Egyesületnek létkérdés, hogy szoros kapcsolatban legyen az ügyvédekkel. A MÜBSE az a szervezet, amelynek szinte minden ügyvéd tagja, elenyésző azok száma, akik üzleti biztosítókkal állnak kapcsolatban. Mint főtitkár itt is ügyvédnek érzem magam, aki tapasztalatát és ügyvédi szemléletét – új területen - az ügyvédi biztosításnál hasznosítja.

Dr. Bálint Ákos György

(Fotók: Komlós Attila/PanPress Archívum)