Oroszországban 2013. január 1-jén lépett életbe a Gyima Jakovlev-törvény, amely egyebek mellett megtiltja, hogy az orosz gyerekeket amerikai állampolgárok fogadjanak örökbe, és amelyet Moszkva válasznak szánt az amerikai Magnyitszkij-záradékra. Ez utóbbi ugyanis büntetést helyez kilátásba olyan orosz személyekkel szemben, akik washingtoni megítélés szerint megsértették az emberi jogokat.

A vitatott jogszabály miatt 45 amerikai állampolgár a strasbourgi székhelyű bírósághoz fordult a maguk és az általuk adoptálni kívánt 27 érintett orosz gyerek nevében, akik közül amúgy sokan különleges egészségügyi ellátásra szorulnának. Ők 2012 végén már az örökbefogadás végső szakaszában jártak, amikor az orosz hatóságok a törvény elfogadásával megszüntették a folyamatban lévő eljárásokat. A felperesek azt állítják, hogy Oroszország megsértette a családi élet tiszteletben tartásához való jogukat, mivel már érzelmi kötelék alakult ki köztük és az adoptálásra váró gyerekek között, illetve, hogy emiatt a gyerekek nem juthattak hozzá a szükséges különleges ellátáshoz az Egyesült Államokban.

Egyhangúlag elfogadott, elsőfokú, egyelőre nem jogerős ítéletében az EJEB ezért kimondta, hogy az orosz hatóságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének a magán- és családi élet tiszteletben tartásáról, illetve a megkülönböztetés tilalmáról szóló cikkelyét.

Mint írták, az emberi jogi szervezetek által sokat bírált törvény nem áll arányban a kormány célkitűzéseivel, visszamenőleges hatályú és nincs tekintettel az egyes esetek körülményeire.

A bírói fórum keddi ítélete szerint az orosz államnak a jogellenes diszkrimináció miatt fejenként 3000 euró kártérítést és 600 dollár perköltséget kell kifizetnie az örökbefogadóknak.

Oroszország képviselője az Emberi Jogok Európai Bíróságán, Georgij Matyuskin orosz igazságügyiminiszter-helyettes nem sokkal később bejelentette: hazája fellebbez a döntés ellen.

A fellebbezésről egy külön bírói testület dönt. Ha jóváhagyják a fellebbezést, az ügy az úgynevezett Nagykamara elé kerül, melynek döntése végleges és megfellebbezhetetlen. Az ítélet akkor is jogerőre emelkedik, ha a fellebbezést elutasítják.

Az Európa Tanács égisze alatt működő bírósághoz az Emberi Jogok Európai Egyezménye előírásainak megsértésére hivatkozva lehet fordulni akkor, ha a panaszos minden tagállami jogorvoslati lehetőséget igénybe vett, de mégsem szolgáltattak számára igazságot.

(Forrás: MTI)